Besiktningar inför byggprojekt - Bergsäker
Driftstatus


Bergsäker eller Efterklok?

28 april, 2017

”Vi skulle tänkt på detta innan…”, jobbiga ord att höra eller tänka, eller hur? Därför handlar vår kampanj i...

Rapport om omgivningspåverkan 2017

11 april, 2017

Sveriges byggherrar är överens om hur bostadsbristen ska byggas bort. Städerna kommer att bli tätare och husen högre. Dessvärre...

Sprängning pågår vid Förbifart Stockholm

30 mars, 2017

Bergsäker arbetar med Förbifarten Stockholm - deras största projekt någonsin. Man håller koll på vibrationer, skakningar och buller och...