CSR - Analys av omgivningspåverkan inför byggprojekt - Bergsäker
Driftstatus


CSR

Bergsäkers aktieägare, styrelse och ledning anser att alla företag har ett ansvar att bidra till en hållbar utveckling och samhällets välfärd.

Hand in Hand

Bergsäker ska därför verka för en hållbar utveckling med hänsyn tagen till affärsetik, kvalitet och miljö, mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald samt arbetsmiljö.

Medarbetaren på Bergsäker ansvarar för att leverera kundanpassade tjänster inom omgivningspåverkan med rätt kvalitet och med hänsyn tagen till miljön. Varje medarbetare har således ett stort ansvar för såväl Bergsäkers som kundens affär. Detta ansvar ställer höga krav på professionellt agerande och hänsyn till etiska och samhällsekonomiska aspekter.

Bergsäker följer också den Code of Ethics som är framtagen av konsultföretagens internationella branschorganisation FIDIC.

Sedan årsskiftet 2013/2014 är Bergsäker, genom donation till organisationen Hand in Hand, bysponsor till byn Paramesvaramangalam, Tamil Nadu, Indien. Målet under den 2-åriga sponsortiden är att i byn åstadkomma:
• Uppstart av en mängd nya bärkraftiga företag
• Eliminering av barnarbete
• Inrättandet av ett Citizens Center för internetaccess och utbildning i mänskliga rättigheter
• Förbättrad hälsa genom nya sanitetsbyggnader och läkarkontroll
• Förbättrad miljö genom utbildning inom ekologisk odling och förbättrad avfallshantering

Bergsäker har valt att genomföra denna stöttning i samarbete med Hand in Hand för att detta är ett bevisat sätt att åstadkomma tydliga resultat i form av varaktiga förbättringar av det vardagliga livet för samtliga människor i en eftersatt by.
Följ projektet på Bergsäkers Facebooksida.