Bertil Krüger, mätteknik

Kontaktperson:
Bertil Krüger, mätteknik
0733-47 12 30
E-post

varumarke_personal9

Vibrationsmätning

Bergsäker kan hjälpa dig att utföra vibrationsmätning av vibrationer från sprängning, pålning, spontslagning och trafik.

Vibrationsmätning med ledande teknik

Med hjälp av fjärrstyrda mätare kan Bergsäkers tekniker kostnadseffektivt hjälpa dig med din sprängning över hela landet. Marknadens mest automatiserade mätteknik gör t.ex. att du kan få kurvförlopp från sprängsalvor via Internet och kontinuerliga vibrationer redovisade som histogram efter egna önskemål.

Bergsäker har lång erfarenhet av vibrationsmätningar

Bergsäkers personal har erfarenhet av allt från från byggnadsteknik till signalanalys av vibrationsförlopp. Genom att anlita konsulter från Bergsäker kan du vara trygg med att du valt marknadsledande kompetens och produkter för dina vibrationsmätningar.

Allt för vibrationsmätningar

• Vibrationsmätning vid sprängning för analys av sprängningsförlopp som underlag för upprättande av sprängplaner etc. enligt Svensk standard SS 460 4866.

• Vibrationsmätning vid spontning och pålning. Kontinuerliga vibrationer redovisas som histogram efter egna önskemål enligt Svensk standard SS 025211.

• Mätning av vibrationer från tåg- och vägtrafik enligt komfortnormer, Svensk Standard SS 460 4861 och Banverkets och Naturvårdsverkets riktlinjer och tillämpningar ”Buller och vibrationer från spårbunden linjetrafik”.

Ta en genväg - hör av dig direkt

När du hör av dig kan du på en gång få höra hur vi arbetat med liknande byggprojekt som det du vill genomföra. Du får snabb hjälp med allt som krävs för att komma igång med att säkra ditt byggprojekt.

Kontakta Bergsäker direkt >>

Läs mer om tjänster som säkrar ditt byggprojekt >>
Se exempel på säkra byggprojekt >>Sök på bergsäker