Besiktningar inför byggprojekt - Bergsäker
Driftstatus


Vill öka beställarnas förståelse för sprängning

21 maj, 2018

Byggföretagen har mycket att vinna på att bli bättre beställare av sprängningsarbeten hävdar Anders Arvidsson, vice vd på Bergsäkers...

Omgivningshantering allt viktigare men riskanalyser saknas ofta

9 maj, 2018

Ett fortsatt ökat byggande, tätare städer och högre krav på kommunerna att hantera frågor som rör omgivningspåverkan gör att...

”Omgivningspåverkan” snart ett nyord i SAOL?

27 april, 2018

Begreppet ”omgivningspåverkan” används allt mer och blir allt viktigare! Snart kanske det är ett nyord i Svenska Akademins ordlista...