18-månadersrapport från Hand in hand

Det är snart två år sedan Bergsäker engagerade sig i ett projekt med organisationen Hand in hand. Arbetetet i byn Paramesvaramangalam, i delstaten Tamil Nadu som ligger i sydöstra Indien, har syftat till att minska fattigdom och öka livskvaliteten för byinvånarna. Genom att bland annat hjälpa till med mikrolån för att förbättra förutsättningarna för att generera inkomster och insatser inom utbildning och hälsa är det glädjande att nu se att livet har förbättrats för många av byns 1672 invånare. I den senaste rapporten som sammanfattade resultat från Hand In Hands 18 första månaderna konstaterades bland annat att:

  • Hjälp till självhjälp och mikrolån har ökat livskvaliteten för många.
  • Många kvinnor har tagit banklån för att investera i sina verksamheter.
  • Färre kvinnor har blodbrist. Totalt 28 kvinnor har botats tack Information och rådgivning.
  • IT-centret har lockat 384 studenter, som tagit del av e-utbildning. Ett 20-tal har gått kurser inom IT.
  • 127 bybor har fått hjälp med sin syn, genom kirurgiska ingrepp och/eller glasögon.
  • Två stycken olika utbildningscenter för särskilt utsatta barn har startats
  • Resurser har gått till att renovera och fräscha upp förskolor
  • Det har städats upp i byn, planterats träd och anlagts köksträdgårdar.

För mer information om Hand in Hand, www.handinhand.nu