Akustiker sökes! - Analys av omgivningspåverkan inför byggprojekt - Bergsäker
Driftstatus


Akustiker sökes!

Allt fler byggherrar inser vikten av att hålla koll på bullret från byggarbetsplatserna. Därför söker nu Bergsäker akustiker som får möjlighet att bygga upp en helt ny verksamhet inom en koncern som är världsledande på omgivningshantering.

Att mäta vibrationer från sprängnings-, pålnings- eller schaktningsarbeten har länge varit en självklarhet medans mätningar av buller ofta fallit mellan stolarna. Buller från byggarbetsplatser är ett växande miljöproblem och en miljöstörning som nu myndigheterna har blivit mer aktiva i sin tillsyn av.  Detta har osökt lett till att byggherrar allt oftare inser vikten av att hålla koll på att ljudnivåerna ligger inom de gränsvärden som Naturvårdsverket fastslagit.

– Buller är något som skapar mycket lidande för de som rör sig i omgivningen kring en byggarbetsplats men också irritation hos de kringboende. Människor kan sina rättigheter och drar sig inte för att klaga vilket i värsta fall kan leda till att ett projekt drabbas av kostsamma förseningar, säger Bertil Krüger, vibrationsexpert på Bergsäker.

Men att mäta buller är komplext. Det krävs specialkompetens för att kunna göra rätt beräkningar och förstå de mätvärden som samlas in. En svårighet är att skilja på vad som är ett naturligt bakgrundsbuller – exempelvis från trafiken – från det specifika bullret som t.ex. schaktmaskiner eller andra anläggningsmaskiner skapar, förklarar Bertil.

– Nu finns det ett gyllene tillfälle, för rätt person och som är beredd att kavla upp ärmarna att söka anställning hos oss. Som akustiker kommer du få vara med och bygga upp något nytt inom företaget, säger Bertil Krüger.

Redan idag utför Bergsäker bullermätningar på många platser, bland annat i samband med Förbifart Stockholm som är ett av Sveriges största pågående infrastrukturprojekt. Den fortsatt höga byggtakten och urbaniseringen där många städer förtätas, är viktiga drivkrafter och vi ser att detta kommer pågå under lång tid framöver.

Läs platsannonsen här!

Ett gyllene tillfälle. Som akustiker kommer du få vara med och bygga upp något nytt inom företaget, säger Bertil Krüger, vibrationsexpert på Bergsäker.