• Bergsäker.se
  • Aktuellt
  • Anders Kupsu ser möjligheter för innovativa och kostnadseffektiva entreprenörer

Anders Kupsu ser möjligheter för innovativa och kostnadseffektiva entreprenörer

Anders Kupsu har arbetat med att förädla och utveckla kommersiella fastigheter i 23 år. Efter två decennier på Skanska blev han vd på Diligentia, en av Sveriges största fastighetsägare. Fastighetsbranschen utmanas av hyresgästernas krav på miljöanpassningar, kostnadseffektivitet och yteffektiva lokaler som stöttar företagets verksamhet.

Drygt 20 procent av Diligentias fastighetsinnehav är bostadsfastigheter, medan resterande är fördelat på kommersiella fastigheter i form av kontor och köpcentrum. Diligentia väljer den entreprenadform som är bäst lämpad för varje specifikt projekt och ställer krav på att de entreprenörer man samarbetar med ska kunna tillföra kompetens redan i inledningsfasen av ett projekt.

Kostnadseffektiva koncept som tål att upprepas ger konkurrensfördel

– Vi kräver att de entreprenörer vi anlitar bedriver ett seriöst säkerhets- och arbetsmiljöarbete, om en olycka inträffar i samband med ett projekt riskerar det att skada även vårt varumärke. De entreprenörer vi vill samarbeta med har en förmåga att dela med sig av sin kompetens och arbeta kostnadseffektivt och ta vara på skalfördelar, exempelvis genom att skapa framgångsrika bygg- och fastighetsprojekt som tål att upprepas, säger Anders Kupsu.

Strävan mot en ökad kostnadseffektivitet betraktar Anders Kupsu som en av byggbranschens största utmaningar. Entreprenörer som tar vara på möjligheten att utveckla genomtänkta och kostnadseffektiva koncept har goda möjligheter att ta del av skalfördelar som i slutänden gynnar hyresgästen. En trend som Anders Kupsu noterat i den kommersiella fastighetsbranschen är en ökad segmentering och en tydligare uppdelning mellan ”primefastigheter” och fastigheter på mindre attraktiva lägen, exempelvis i storstädernas förorter.

Samhällsnyttiga inslag stärker köpcentrums konkurrenskraft

En trend på den kommersiella fastighetsmarknaden är att allt fler fastighetsägare har en flexibel och mångfacetterad syn på sitt fastighetsinnehav. Många väljer exempelvis att konvertera bostäder till kontor eller hotell. I vissa fall kan även kontor konverteras till bostäder, vilket omvandlingen av Vattenfalls gamla huvudkontor i Råcksta väster om Stockholm är ett exempel på. Diligentia äger och förvaltar ett antal köpcentrum i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ett av de främsta konkurrensmedlen för framtidens köpcentrum är, enligt Anders Kupsu, förmågan att kombinera kommersiella ytor med samhällsnyttiga inslag, exempelvis bibliotek, kommunal verksamhet, tandläkare och annan verksamhet som bidrar till köpcentrets attraktivitet.

Kontorshyresgäster ställer ökade krav på flexibilitet

Rätt läge har alltid varit en avgörande faktor på fastighetsmarknaden, men i framtiden tror Anders Kupsu att trenden kommer att växa sig ännu starkare. Läge och flexibilitet är kundernas och fastighetsägarnas viktigaste nyckelord.

– Jag upplever att fastighetsbranschens professionalism har stärkts på senare år, kunderna på den kommersiella fastighetssidan är tydligare kravställare och ställer överlag mer specifika krav. Nya krav ställs på lokalernas effektivitet, vilket innebär att de snabbt ska kunna anpassas till nya och befintliga hyresgästers föränderliga krav. Fastigheterna ska inte bara vara funktionella, de ska även stötta företagets arbetssätt och gärna innehålla ytor som är lämpade för olika typer av arbetsuppgifter. Ett och samma kontor består ofta av alltifrån cellkontor till öppna landskap, säger Anders Kupsu.

Faktaruta

Namn: Anders Kupsu

Bakgrund: Civilingenjörsexamen från KTH. Tillträdde som vd för Diligentia 2010 efter att ha varit med och utvecklat verksamheten inom kommersiell fastighetsutveckling på Skanska i tjugo år, bland annat som vd för utveckling av bolagets kommersiella fastigheter i Norden och vd för Skanska Bostadsutveckling Norden.
Fakta om Diligentia: Diligentias affärsidé baseras på tre aktiviteter; att äga, utveckla och förvalta. Diligentia arbetar med kontor, köpcentrum, bostäder och samhällsfastigheter, med fokus på storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vid årsskiftet 2012/2013 bestod Diligentias portfölj av 110 fastigheter till ett värde av ca 30 miljarder kronor, med en uthyrbar yta om drygt 1,1 miljoner kvadratmeter. Diligentia är helägt av Skandia Liv.