Anrik mediamark bebyggs i det natursköna Delsjöområdet!

Ute i Örgryte Torp är det full fart med att få nya bostäder på plats där TV-huset tidigare låg. Cirka 300 bostadsrättslägenheter, 190 hyresrättslägenheter och 48 radhus ska samsas om ytan som gränsar till det natursköna Delsjöområdets naturreservat. Bergsäker AB är givetvis med och tryggar omgivningen och i startgroparna är nu omgivningsbevakande åtgärder för Serneke Anläggning AB som fått i uppdrag av Poseidon att bygga 64 lägenheter i den sydöstra delen av området. Bergsäker AB har även åtagande till både NCC AB och PEAB AB som även de bygger i Örgryte Torp sedan ett halvårs tid.