Arenastaden

Bergsäker är delaktiga när Sveriges nya nationalarena växer fram

 I Solna byggs just nu Swedbank Arena, Sveriges nya nationalarena och nordens största, modernaste och mest flexibla multiarena. När arenan står klar 2012 har inte bara en ny idrottsarena utan också en helt ny stadsdel med bostäder, hotell, köpcentrum och kontor. Bergsäker har det övergripande ansvaret för kontrollåtgärder i samband med att den nya nationalarenan byggs. 

När nationalarenan står klar så kommer den att kunna ta emot 50 000 sittande åskådare vid exempelvis fotbollsmatcher och 65 000 åskådare vid konserter.  Det första spadtaget till arenan togs den 7 december 2009 och invigningen planeras till hösten 2012.

På nationalarenan ges utrymme till allt ifrån fotbollsmatcher till konserter, innebandy, hästhoppning, motorsport och tennis.  Arenan kan användas året runt eftersom den har uppvärmningsmöjligheter och förses med ett öppningsbart tak.  Runt den nya arenan växer en helt ny stadsdel upp. I Arenastaden hittar man bland annat nordens största köpcentrum, Mall of Scandinavia, kontorsytor, hotell samt 2000 lägenheter. Arenan kommer även att inrymma kongress- och konferensanläggningar, gym och sportbarer.

 

Mätningar förebygger sättningar i underlaget

Bergsäkers projektledare Love Edlund och hans kollegor har utfört merparten av de mätningar som föreskrivits i projektets inledande riskanalys, däribland syneförrättningar, vibrationsmätningar, portrycksmätningar, precisionsavvägningar och inklinometermätningar, allt för att minimera risken att omgivningen påverkas av byggprojektet. Man har genomfört mätningar i hela området, vilket inkluderar ytor för bland annat hotell, köpcentrum och kontor.

 

– Arbetet har flutit på smidigare än förväntat, särskilt med tanke på att det är ett så stort och relativt komplext projekt, en helt ny stadsdel ska ju växa fram. Arenastaden byggs i anslutning till Trafikverkets spårområde. En av våra främsta prioriteringar var förstås att undvika att spårens läge och spårområdet generellt sett påverkades på något sätt. När en så omfattande pålning äger rum kommer stora jordmassor i rörelse, vilket förstås ökar risken för vibrationer, förskjutningar och sättningar i underlaget, säger Love Edlund.

Den stora utmaningen är att hela Arenastaden byggs på en tidigare industritomt med lermark. För att undvika sättningar i underlaget har man valt att grundlägga hela bygget på drygt femtusen pålar. Ovanpå dessa pålar lades därefter en grundplatta för den konstruktion som syns ovan jord.

Genomför kontinuerliga mätningar i hela området

Bergsäker genomförde de första kontrollmätningarna våren 2009, strax innan det första spadtaget togs till den nya arenastaden. Nu är det omfattande pålningsarbetet i princip avslutat, men för att försäkra sig om att projektet inte skapar bestående sättningar i marken så planerar Love Edlund och hans kollegor att utföra kontinuerliga mätningar i ett par år efter det att arenan har färdigställts. I ett så omfattande projekt som Arenastaden har många entreprenörer involverats. För att ständigt hålla sig uppdaterade med senaste nytt i projektet har Bergsäker haft möten med Peab, Råsta Projektutveckling AB, Trafikverket och ett antal andra entreprenörer som är verksamma inom säkerhets- och miljöområdet ungefär varannan månad.

 

Rak och okomplicerad kommunikation

– Vi valde Bergsäker som leverantör i det här projektet eftersom vi har goda erfarenheter av dem från tidigare byggprojekt. De har tidigare varit en pålitlig partner och vi var övertygade om att de kunde göra ett bra jobb även i Arenastaden. Samarbetet har fungerat mycket bra, förutom ett par inkörningsproblem när vi skulle lära oss Bergsäkers system AvaNet, säger Bernth Strandberg, som är ansvarig för infrastrukturen i den nya stadsdelen Arenastaden från Peabs sida.

Hans främsta krav på en specialistaktör som Bergsäker är att kommunikationen är rak och okomplicerad under projektets gång.

– För oss är det en trygghet att Bergsäker hanterar de löpande mätningarna och direkt rapporterar till oss när det riskerar a