BanaVäg i Väst

Byggprojekt BanaVäg i Väst

Banverket och Vägverket bygger dubbelspår och fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan.

Uppdragsgivare

– Banverket
– Vägverket
– Ett antal entreprenörer

Projektbeskrivning

BanaVäg i Väst är ett samarbetsprojekt mellan Vägverket och Banverket som bygger dubbelspår och fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan – samtidigt.

Anledningarna till utbyggnaden av Europaväg 45 (E45) och Norge/Vänerbanan är flera. E45 är en central åder i västsvensk gods- och persontrafik. Men på flera ställen mellan Göteborg och Trollhättan håller E45 alltför låg standard för sin funktion. Också utbyggnadsbehovet av järnvägen mellan Göteborg och Trollhättan är stort. Andelen godstransporter på järnväg ökar, samtidigt är kapacitetstaket nått för den enkelspåriga och bitvis kurviga järnvägen mellan Göteborg och Trollhättan.

banavagivast2

Bergsäkers åtagande

Projektet är uppdelat i 16 deletapper längs med sträckan, som har kommit olika långt i färdigställande. Bergsäker utför geoteknisk mätning på ett flertal av dessa deletapper åt olika entreprenörer. Då de geotekniska förhållandena på sträckan är besvärliga utför Bergsäker portrycksmätning och inklinometermätning vid ett stort antal punkter för att övervaka markrörelser och vattentryck under byggfasen.

Mätvärdena överförs varje timme och redovisas över Internet med Bergsäker AvaNet, där alla inblandade har tillgång till resultatet direkt. Larmnivåer är satta och kommuniceras via sms och mail om gränsvärden skulle överskridas. Entreprenören har då möjlighet att anpassa arbetet utefter dessa nya förutsättningar.

Mätutrustning

All mätning utförs med givare kopplade till instrumentet Bergsäker AvaLogger M2, kompletterat med Bergsäker AvaNet® Web för kommunikation och avläsning via Internet.

Ta en genväg – hör av dig direkt

När du hör av dig kan du på en gång få höra hur vi arbetat med liknande byggprojekt som det du vill genomföra. Du får snabb hjälp med allt som krävs för att komma igång med att säkra ditt byggprojekt.