BanaVäg Motala-Mjölby

Ett av Trafikverkets största samhällsbyggnadsprojekt i Västsverige för närvarande är Bana Väg Motala-Mjölby. Mellan Motala och Mjölby bygger Trafikverket ny och delvis ny mötesfri väg. Projektet omfattar också en ny genomfart i Motala med bro över Motalaviken. Bergsäker är delaktiga i projektet i form av vibrationsmätningar, grundvattenmätningar och tredjemanshantering.

Uppdragsgivare

trafikverket_logga
ncc_logga

Riksväg 32 mellan Motala och Mjölby byter i samband med om- och nybyggnationen namn till Riksväg 50. Vägen är en viktig transportled mellan Bergslagsregionen och E4, en central pulsåder för regionen som ansluter till södra Sverige och kontinenten. Vägen spelar också en avgörande roll för trafik och arbetspendling till och från Motala, Vadstena och Ödeshög.
BanaVäg Motala-Mjölby ska också öka framkomligheten och säkerheten för den spårbundna trafiken. Som en del av projektet förstärks kapaciteten på den tio mil långa spårsträckan Hallsberg-Mjölby, vilket möjliggör fler miljövänliga godstransporter på tåg. Behovet av att höja kapaciteten på sträckan är stort, inte minst för att möta efterfrågan på järnvägstransport av såväl människor som gods. I projektet ingår dessutom upprustning  av Motala station samt nya järnvägsbroar över Motala Ström och Göta kanal.

motalamjolby

 

Förbättrar framkomligheten och ökar trafiksäkerheten

– Det övergripande syftet med BanaVäg Motala-Mjölby är att höja säkerheten, förbättra framkomligheten, stärka tillväxten samt att bidra till ett hållbart och miljöanpassat samhälle. Nuvarande riksväg 50 mellan Ödeshög och Motala blir en regional väg och mellan Mjölby och Skänninge bygger vi ut den befintliga vägen till en fyrfilig väg, säger Johan Edborg, Trafikverkets byggledare för den spårbundna delen av upprustningen mellan Motala och Mjölby.

Bergsäker involverades i BanaVäg Motala-Mjölby för drygt två år sedan. Uppdraget inleddes med besiktningar, tredjemanshantering och vibrationsmätningar i centrala Motala. Därefter inleddes omfattande och löpande grundvattenmätningar i centrala Motala i samarbete med Cowi.

– Eftersom projektet involverade många schaktningar som genomfördes under grundvattennivån så var det centralt för Trafikverket att ständigt hålla sig uppdaterade med eventuella förändringar i grundvattennivån, säger Christer Barth från Bergsäkers Örebrokontor.

Få tredjemansärenden trots många berörda

En av de faktorer som bidrog till vikten av korrekta grundvattenmätningar var det faktum att Jerusalemsbadet, en badplats tre kilometer från centrala Motala med många känsliga växter som är väl värda att bevara. Trots att BanaVäg Motala-Mjölby första etapper genomfördes i centrala Motala, Fågelsta och Skänninge, områden där många invånare berörs av projektet, har relativt få tredjemansärenden dykt upp.

En karakteristisk egenskap för BanaVäg Motala-Mjölby är den stora mängden grundvattenmätningar som genomförts. Bergsäker har ofta utfört mätningar på tre-fyra platser parallellt, med upp till tjugo mätare på varje plats.

– I samband med de olika etapperna utförde vi löpande kontrollmätningar på veckobasis, men numera genomför man enbart mätningar en gång i månaden, eftersom broarna är på plats och projektet har gått vidare till andra etapper, säger Christer Barth.

– Jag är nöjd med Bergsäkers insats, de sköter sig helt i enlighet med våra förväntningar. För vår del är det avgörande att få kontinuerliga leveranser av mätvärden för att kunna agera om exempelvis grundvattennivåerna understiger Länsstyrelsens rekommendationer, säger Johan Edborg.

Trygga med Bergsäkers hantering av tredjemanskontakter

I samband med etappen i centrala Motala var det avgörande att Bergsäker kunde genomföra vibrationsmätningar i många fastigheter på relativt kort tid. Just att hålla sig inom angivna tidsramar är överlag en framgångsfaktor i ett så här stort och komplext projekt.

– Bergsäker har haft en bra dialog med fastighetsägarna och fått dem att känna sig delaktiga i projektet. De har fått bra information från Bergsäker om vibrationsnivåer och vad som görs för att förebygga problem med vibrationer. Vi känner oss trygga i att Bergsäker hanterar tredjemanskontakter i det här projektet och via Bergsäker har jag fått uppfattningen att även fastighetsägarna känner sig trygga, säger Johan Edborg.

Ta en genväg – hör av dig direkt

När du hör av dig kan du på en gång få höra hur vi arbetat med liknande byggprojekt som det du vill genomföra. Du får snabb hjälp med allt som krävs för att komma igång med att säkra ditt byggprojekt.