Bara vissa stadsdelar når upp till FN:s rekommendationer

Tidigare har vi skrivit om att våra svenska städer inte på långa vägar når upp till FN:s rekommendationer om täthet, det vill säga 150 invånare per hektar, för att lägga grunden för en attraktiv och hållbar stad.

Men hur ser det ut på stadsdelsnivå i våra tre största städer? Bergsäker har kontaktat stadsbyggnadskontoren för data och gjort en analys och hittat stadsdelar som är betydligt tätare än rekommendationerna från FN.

Exempel på dessa – som listas nedan – är Roslagstull, en del av Norrmalm i Stockholm med 334 invånare per hektar och Landala i Göteborg med 178 invånare per hektar. Hur områdena har definierats är naturligtvis avgörande för resultatet och detta kan variera mellan de olika mätningarna, vilket innebär att det är svårt att jämföra städerna med varandra. Däremot ger den en intressant inblick i hur tätt bebott det är i vissa områden.