Vill öka beställarnas förståelse för sprängning

Byggföretagen har mycket att vinna på att bli duktigare beställare av sprängningsarbeten. Det hävdar Anders Arvidsson, vice vd på Bergsäkers systerföretag Bergcon som nu satsar stort på att erbjuda branschen uppdragsutbildningar inom sprängteknik. Hur man hanterar odetonerat sprängämne – en så kallad dola – och hur man ser till att kvarvarande berg skadas så lite som möjligt är vanliga moment i utbildningen.

Även om den snabba takten av bostadsbyggandet mattats av i vissa delar av landet, fortsätter Sverige att växa kraftigt tack vare stora infrastrukturprojekt såsom Förbifart Stockholm och Västlänken i Göteborg.

För att bereda plats åt alla vägar, tunnlar och broar som ska byggas behöver man ofta göra stora ingrepp i naturen. Inte sällan krävs det sprängning och bortforsling av stora bergmassor.

– Det är goda tider för sprängtekniker nu. Samtidigt ser vi ett stort behov hos våra beställare som behöver öka sin förståelse för sprängning och geoteknik. De finns mycket att vinna på detta, säger Anders Arvidsson.

Bergcon är företaget bakom Bergutbildarna som länge spelat en viktig roll för komptensförsörjningen till branschen. Bland annat arrangerar företaget utbildningar i sprängteknik för entreprenörer inom bergsprängning.

Bergutbildarna genomför även borrutbildningar som efter godkänd utbildning samt godkänd praktik ger deltagarna ett så kallat borrkort (kompetensbevis för borrning).

Men nu sätter sig även beställarna på skolbänken. Uppdragsutbildningar ökar förståelsen för sprängningsarbetet och gör kunderna till bättre beställare, hävdar Anders Arvidsson.

– Ett vanligt misstag är att man inte gör ett ordentligt jobb från början. Istället kan det bli dyrt i efterhand när man måste ta hand om kvarvarande berg och utföra omfattande förstärkningsarbeten. Som t.ex. bultning och skrotning. Säger Anders Arvidsson.

Andra exempel på saker som är viktiga att känna till för en beställare är risker som kan finnas efter att ett sprängningsarbete har utförts, exempelvis hur man hanterar en så kallad dola, berättar Anders. En dola är sprängmedel som inte detonerats och som är kvar i berget och som man behöver hantera på ett säkert sätt för att inte riskera olyckor.

Uppdragsutbildningarna skräddarsys efter kundens behov och förutsättningar och pågår normalt under en till två dagar och sker normalt ute på plats hos kunden.