Bergsäker AB är med och tryggar omgivningen i Hovås!

Under våren kontrakterades Bergsäker AB av Nya Hovås Projektutveckling AB gällande omgivningsbevakande kontrollåtgärder för byggnation av en ny stadsdel i södra delen av Göteborg. I detta projekt kommer vi ha ett utökat ansvar som projektledare för omgivningspåverkan vilket är ett led i Bergsäkers nya arbetssätt där omgivningspåverkan får större fokus.

Att ta hänsyn till sin omgivning är ett synsätt som dels skyddar de kringboendes värden men som numera allt oftare uppmärksammas av byggherren då det är ett modernt sätt att hushålla med de ekonomiska resurserna. Genom att tilldela omgivningsbevakningen en tydlig roll i projekt så säkerställs kvalitén under byggtiden men även de kommande 10 åren där byggherren har långtgående ansvar till sin omgivning.

Projektledare i detta projekt kommer från Bergsäker AB vara Fredrik Pettersson.

Läs mer om Nya Hovås här