Bergsäker AB hjälper AF Bygg Göteborg AB med två intressanta projekt!

Under april månad intensifierades arbetet med AF Bygg Göteborg AB då vi fick uppdraget att vara med och hålla i de omgivningspåverkande åtgärderna för Centrumhuset på Sannegården, Norra Älvstranden och för Slakthusprojektet, Gamlestaden. Detta är två projekt som är riktigt spännande;

Centrumhuset (bilden är från bygget) som uppförs åt Hemsö Fastighets AB och som kommer vara en modern vårdfastighet där människor skall mötas i en naturlig och central miljö. I fastigheten kommer vårdverksamhet kombineras med butiksverksamhet och övriga verksamheter.

Slakthusprojektet (Gamlestaden, Göteborg) är ett annat spännande projekt där närheten till svunna tiders arbetsmiljöer är stor och där många av fastigheterna är med i Göteborgs bevarandeprogram 40 Gamlestaden. I detta projekt där moderna lokaler skall uppföras åt Klövern AB, dels nybyggda men även ombyggd och tillbyggda lokaler där verksamhet kommer fortskrida i full skala under byggtiden så skruvas förväntningarna upp på vår medverkan att utföra de omgivningsbevakande åtgärderna på ett modernt arbetssätt med omgivningen i centrum.