Bergsäker AB öppnar i Halmstad!

Halmstad är en av Sveriges tillväxtregioner och växer så det knakar. Men när städer förtätas och byggs ut ökar risken att omgivningen kommer i kläm.

– Sju av tio känner oro när det byggs enligt en undersökning. Men bra information och en god dialog med invånarna hjälper och är något som också minskar klagomålen och ökar chanserna att byggen håller sina tidplaner, säger Johan Lundh, vd på Bergsäker som nu öppnar ett lokalkontor i Halmstad.

Sverige växer i snabb takt. Framför allt i våra storstadsområden men också på andra mellanstora orter i vårt avlånga land.  Nybyggnationen är samtidigt något som engagerar och antalet klagomål från omgivningen ökar.  Detta är något som riskerar att sätta käppar i hjulet för byggprojekten med förseningar och spräckta budgetar som följd. Det anser Bergsäker AB som sedan 1970-talet arbetat med omgivningspåverkan vid byggprojekt.

– Människor vill engagera sig i utvecklingen i staden. Vi får dagligen mejl och frågor från allmänheten som vill veta mer. Samtidigt vet vi att fler överklagar och att detta inte sällan leder till långa byggtider med ökade kostnader som följd. Det finns med andra stora pengar att spara om man hanterar omgivningen på rätt sätt, säger Johan Lundh.

Bergsäker AB hjälper byggaktörer över hela landet med att ta hand om frågor som rör omgivningen vid byggnation. Uppgifterna är många men vanliga tjänster är besiktning av hus, mätning av vibrationer och information till boende inför byggstart.

– Många är bekymrade och oroade för byggandet och detta är något vi i branschen måste ta på allvar. När städer förtätas innebär detta stora ingrepp på liten yta och då är det många faktorer som man måste ta hänsyn till, inte bara uppenbara risker när man spränger och schaktar utan också de lite mer mjuka frågorna, som att informera omgivningen och hantera människors oro, säger Johan Lundh, vd Bergsäker.

Nu väljer företaget att öppna ett lokalkontor i Halmstad för att bättre kunna ta hand om den växande efterfrågan. Inledningsvis kommer kontoret i Halmstad att bemannas av ett par medarbetare men företaget räknar med att inom kort kunna anställa fler personer.

– Utmed hela Västkusten byggs det som aldrig förr och i Halmstad med omnejd är det extra många spännande projekt på gång just nu. Att vara en lokal leverantör är också något som efterfrågats av våra kunder just för att vara närmare marknaden och på så sätt öka servicen, både hos våra kunder men även tredje man, säger Dennis Strand som är regionchef Väst på Bergsäker AB.

Halmstad ligger också strategiskt till – då staden ligger mitt emellan de stora städerna Göteborg och Malmö där Bergsäker sedan tidigare har kontor.

För frågor, vänligen kontakta:

Johan Lundh, VD Bergsäker AB

Johan.lundh@bergsaker.se, 0733 – 47 12 11

Dennis Strand, regionchef Väst Bergsäker AB

Dennis.strand@bergsaker.se, 0733-47 12 12

 

(Bild: ERA Sweden)