Bergsäker AB säkrar omgivningen när Marieholmbanan renoveras

Marieholmbanan mellan Eslöv och Teckomatorp har under en tid varit i behov av en renovering. Sträckan är 14 kilometer lång och projektet innefattar även byggnation av GC-tunnlar och underfartsled för bilar samt en ny station i Marieholm. Från vecka 10 har Marieholmbanan varit helt stängd från godstrafik som tidigare trafikerat banan. I december 2016 beräknas arbetet vara klart och i framtiden skall det gå Pågatåg på banan mellan Eslöv och Teckomatorp. Bergsäker AB har upprättat en Riskanalys och ett kontrollprogram vilket inkluderar bland annat syneförrättningar och vibrationsmätningar för att minimera risken till omgivningspåverkan under projektets vibrationsalstrande aktiviteter.

Lite annan intressant information kring projektet är att stora delar av makadammen som legat under rälsen sedan det byggdes 1865 skall återvinnas. Makadammet har storlekssorterats för att kunna användas under de nya rälsen samt i slänterna runt området. Beräkningar har gjorts att cirka 60 procent av materialet skall kunna återanvändas vilket ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Det nya rälsen levereras i 60 meter långa bitar från tillverkaren i Österrike via tåg.