Bergsäker AB samarbetar med Skanska Sverige AB vid ombyggnation/nybyggnation av Linnéuniversitetet i Kalmar.

Linnéuniversitetet är i dag uppdelat på två orter; Växjö och Kalmar. Idag finns universitetet på många olika adresser i Kalmar och visionen för det nya området är att man på Universitetskajen skall ha möjlighet för att samla universitets verksamhet. Linnéuniversitetets vision är ett samlat universitet i Kalmar med sin egen identitet men som också integrerat i staden – ett stadsintegrerat universitet. Därigenom kan studenterna erbjudas en studiemiljö med närhet till samhälle och stadsliv. Området består av två campusdelar – Östa- och Västra delen. Universitetskajen Västra (UKW) är den ena del av denna utbyggnad. Campusområdet innehåller bland annat en rad gemensamma funktioner så som undervisningslokaler, matställe och bibliotek och det nya samlande torg, Universitetsplatsen. Placeringen centralt i Kalmar mitt i den maritima miljön med segelbåtar och industrihamnen, närheten till Kalmarsund. Staden och Slottet ger en helt unik miljö och karaktär till området.

Bergsäker fick i uppdrag av Skanska att upprätta en riskanalys för Linnéuniversitetets nya delar, västra och östra.

– Det är ett speciellt och spännande projekt för oss att ”sätta tänderna i”, säger Bergsäkers Regionchef Mikael Johansson.

Förutom syneförrättning av närliggande anläggningar/fastigheter påvisade riskanalysen bland annat sättningskontroll av kajkanteten samt noggranna kontroller av vibrationer.

-Det finns flera verksamheter som är känsliga för vibrationer i närheten av byggarbetsplatsen. Bland annat finns det ett laboratorium där forskning utförs kring gäddor och dess beteende. Även Kalmar museum med mycket känsliga föremål måste arbetet ta hänsyn till, menar Bergsäkers projektledare Alexander Jönsson.

Arbetet med nya Linnéuniversitetet påbörjades under januari 2016 och de första nya byggnaderna förväntas stå klara 2019.

 

Bild: Skanska