Bergsäker AB vinner sitt största uppdrag någonsin

Handskakning efter påskrivet avtal. Från vänster Anika Wifréus, kvalificerad inköpare Trafikverket, Niklas Kristersson, regionchef Bergsäker och Karin Hård af Segerstad, stabschef Trafikverket.

Bergsäker AB har vunnit ett av huvudkontrakten gällande omgivningspåverkan inom projekt Förbifart Stockholm åt Trafikverket.
Kontrollerna för omgivningspåverkan upphandlades i två delar av Trafikverket, varav Bergsäker blev vald som leverantör för den norra delen, mellan mälarpassagen mellan Lovö och Grimsta och Häggvik.

Uppdraget är Bergsäkers största någonsin och uppskattas ge en intäkt på cirka 40 MSEK under byggtiden.

– Vi är väldigt glada över att ha vunnit uppdraget då detta är en viktig milstolpe i vår målsättning att vara marknadsledande när det gäller att hantera omgivningen i byggprojekt, säger Bergsäkers verksamhetschef Johan Lundh.

– Med det här projektet i ryggen har vi alla förutsättningar att fortsätta satsa lokalt i och kring Stockholm med att hjälpa våra kunder genom att ta ett större ansvar vid omgivningspåverkan.

I utvärderingen av anbuden lades stor vikt vid leverantörernas förmåga till att medverka i effektivisering av Trafikverkets arbetssätt. Förmågan till industriellt tänkande, samarbete och affärsmässighet utvärderades av Trafikverket. Bergsäker var ensam anbudslämnare att uppnå maxpoäng och bli bedömda att svara upp mycket bra mot Trafikverkets mål.

– Detta är ett kvitto på att vi leder utvecklingen i branschen och att vårt erbjudande gällande omgivningspåverkan ligger i fas med tiden och de faktiska behov som finns i projekten. Alla projekt är unika och de som bäst kan bemöta varje projekts behov kommer att bli vinnare på marknaden, fortsätter Johan Lundh.

Förbifart Stockholm innebär utförande av en ny vägsträckning för väg E4 mellan Vårby Gård i söder till Häggvik i norr. Av den 21 km långa sträckan kommer drygt 17 km att gå i tunnel.