• Bergsäker.se
  • Aktuellt
  • Bergsäker ansvarar för riskanalys och vibrationsmätningar när Malmös nya mötesplats Malmö Live växer fram

Bergsäker ansvarar för riskanalys och vibrationsmätningar när Malmös nya mötesplats Malmö Live växer fram

I juni 2012 togs första spadtaget till Malmö live, Malmös nya kombinerade konsert-, kongress- och hotellanläggning i det expansiva området Västra Hamnen, ett stenkast från centralstationen. 2015 står ett nytt kvarter på 90 000 kvadratmeter klart. Våren 2012 involverades Bergsäker i projektet för framtagning av riskanalyser med avseende på byggnationens påverkan på omgivande byggnader, verksamheter och installationer.

malmö live1

Utöver konsert-, kongresshall och hotell byggs även bostäder och kontor i området. Malmö stad hoppas förstås att den nya anläggningen ska bidra till att sätta Malmö på den internationella kongress- och evenemangskartan. Den nya stadsdelen binder dessutom samman Malmös centrala delar med Västra Hamnen. Initiativtagare till projektet är Malmö Stad, Skanska, Clarion Hotel och Malmö Symfoniorkester.

Kongresshallen och hotellet omfattar totalt 47 000 kvadratmeter. Kongresshallen rymmer 1500 personer, medan den stora konserthallen rymmer 1600 personer. Hotellets 445 rum inryms i tre hotelltorn, varav det högsta blir drygt 85 meter högt. Sommaren 2015 invigs hela anläggningen. Hotellbyggnaden kommer vara synlig från hela Malmö och stora delar av Köpenhamn. Bergsäker slutförde sitt riskanalysarbete i maj 2012, en dryg månad innan byggstart.

K-märkt sjömanskyrka krävde triaxiella mätningar

I anslutning till byggplatsen ligger en gammal kulturminnesmärkt sjömanskyrka som nyligen reparetats efter skador i samband med byggandet av Citytunneln som går precis under kvarteret.
– När vi genomför vibrationsmätningar i kulturminnesmärkta byggnader gör vi ofta triaxiella mätningar, vilket innebär att vi fångar upp såväl vertikala som horisontella vibrationer, säger Bergsäkers projektledare Mikael Johansson.

I Sjömanskyrkan finns dessutom vibrationskänsliga servrar för 700 av Svenska kyrkans medarbetare i hela Sverige. För att säkerställa att vibrationerna inte översteg gränsvärdena genomförde Bergsäker extra mätningar i anslutningar till servrarna. En bra dialog med Svenska Kyrkans fastighetsansvarig har skapat en bra stämning under hela projektet.

Installerade vibrationsmätare i Citytunneln

– Vårt engagemang i projektet fortgår en bit in på våren 2013, tills de vibrationsalstrande arbetena i form av pålning, spontning och schaktning är klara. Konsert- kongress- och hotellanläggningen byggs på en grund av sand och lera, vilket förutsätter pålning av hela fastigheten, säger Mikael Johansson.
Det nya kvarteret byggs ovanpå den vältrafikerade Citytunneln, som sträcker sig från Malmö central till Triangeln och Hyllie. Trafikverket hade krav på vibrationsmätningar nere i tunneln under tiden för vibrationsalstrande arbeten.

– För oss är det viktigt att välja samarbetspartners som verkligen kan sin sak och är experter på sina respektive områden. Samarbetet med Bergsäker har fungerat jättebra i såväl riskanalysen som i samband med de efterföljande vibrationsmätningarna. Det här är ett omfattande projekt med snäva tidsramar, många intressenter och två byggherrar. Byggarbetsplatsens centrala läge ställer dessutom krav på logistiken med just-in-time leveranser av komponenter och material, säger Lennart Andersson, projektchef för Malmö konsert- och kongresshus på Skanska.