Bergsäker sköter omgivningshanteringen när Lund bygger spårväg

Spårvagnstrafiken har fått ett uppsving och på många platser i Sverige sker utbyggnader och nya dragningar av järnväg. I Lund i Skåne har bygget startat för ett av stadens största infrastrukturprojekt någonsin då 7,5 kilometer spårväg nu ska dras från centrum till det nya forskningscentret ESS.

– Det är precis så här vi vill arbeta – komma in tidigt i ett projekt och göra riskanalysen och sedan sköta omgivningshanteringen så att byggherren kan ägna sig åt att bygga klart, säger Mikael Johansson som är chef för Bergsäker region syd.

Uppdraget sträcker sig över ett par år och innebär att Bergsäker tar hand om allt från riskanalys till efterbesiktningar.  Bullermätare och vibrationsmätare kommer att sättas upp på platser och fastigheter som ligger inom riskområdet. Bergsäkers personal kommer också att utföra förbesiktningar i samtliga lägenheter och lokaler innan grävning och schaktning.

Alexander Jönsson är projektledare och har gjort riskanalysen inför projektet.

– Det är ett stort projekt som påverkar många människor och det finns känslig verksamhet längs sträckningen, exempelvis ett sjukhus med avancerad utrustning som inte får påverkas av bygget, säger han

Ett stort och viktigt arbete handlar om information. Omgivande grannar vill känna sig välinformerade och de vill också veta vem de ska höra av sig till vid frågor, hävdar Alexander.

– Man sparar väldigt mycket arbete och man underlättar även för projektet om man går ut med ordentlig information innan grävskoporna sätts i marken. Är det större projekt kan det vara en bra idé att lansera en webbsida om projektet, säger Alexander Jönsson.

Den nya spårvägen i Lund beräknas kosta cirka 800 miljoner kronor och under hösten 2019 beräknas spårvagnarna att börja rulla.

 

Bild: Visionsbild: Sölvegatan i Lund. Metro arkitekter och Lunds kommun.