• Bergsäker.se
  • Aktuellt
  • Bergsäker bidrar med avgörande pusselbit när Hötorgets tunnelbanestation anpassas till framtidens resenärer

Bergsäker bidrar med avgörande pusselbit när Hötorgets tunnelbanestation anpassas till framtidens resenärer

Under hösten har Bergsäker antagit en ny utmaning genom att inleda sitt första tunnelbaneprojekt. SL satsar på att modernisera och utöka serviceutbudet i anslutning till några av Stockholms mest trafikerade tunnelbanestationer. Utbudet av service och småbutiker ska anpassas till resenärernas behov av att utföra dagliga ärenden i en trygg och trivsam miljö.

SL:s målsättning är att upprustningen, som inleds i januari 2013, ska leda till en omdaning som gör Hötorget till en mötesplats för tunnelbaneresenärer. Sommaren 2014 ska projektet vara klart. Eftersom tunnelbanestationen ligger mitt i centrala Stockholm omges den av en mängd olika verksamheter som berör ett stort antal människor, däribland skolor, kontor, affärsverksamheter, en läkarmottagning, ett konserthus samt ett fåtal bostäder. Stationen är dessutom en arbetsplats för SL:s personal. En avgörande faktor för att projektet ska flyta på smidigt är därför att undvika bullerstörningar så långt det är möjligt.

Hötorget

Vi har tidigare genomfört en motsvarande renovering av Hornstulls tunnelbanestation. I samband med det projektet samlade vi på oss värdefull erfarenhet som vi har stor nytta av när det är dags att inleda arbetet med att upprusta Hötorgets tunnelbanestation, säger Lars Palmgren, byggledare på Beacon Engineering, som ansvarar för byggledningen och den praktiska planeringen av renoveringen.

Ljuddämpande barriärer och skonsamma arbetsmetoder dämpar bullernivåerna

För att minimera bullerstörningarna väljer Beacon Engineering bland annat att förlägga stora delar av bilningsarbetet till kvällar och nätter, tidpunkter då de närliggande verksamheterna är stängda.
Andra planerade åtgärder för att minimera bullernivåerna är att bygga ljuddämpande barriärer och att välja arbetsmetoder som orsakar så lite vibrationer som möjligt. En utmaning i projektet är att säkerställa de transporter som behövs och samtidigt tillgodose kollektivtrafikanternas behov och önskemål, säger Lars Palmgren.

Många intressenter att ta hänsyn till

Stationen kommer att vara öppen och tunnelbanetrafiken ska vara igång som vanligt under projektets gång. Genom att bila ut två befintliga våningsplan på stationen frigörs nya ytor för service och handel, säger Bergsäkers projektledare Angelica Pettersson.

Beacon Consulting är byggledare och ansvarar, i samarbete med Bergsäker, för syneförrättning, vibrationsmätning samt bullermätning. I augusti inleddes arbetet med den övergripande riskanalysen. Risken för att något oförutsett ska ske i samband med bilningsarbetet bedöms som relativt liten, men om det inträffar får det stora konsekvenser för många människor eftersom Hötorget är en av Stockholms tunnelbanenäts i särklass mest vältrafikerade stationer.