Bergsäker erhåller ny deletapp för utbyggnaden av Roslagsbanan: Kårstalinjen

Nordostkommunerna i Stockholmsregionen växer kraftigt vilket medför att antal resenärer ökar. Roslagsbanan förnyas genom att kapaciteten ökas med mer dubbelspår. Nya bullerskydd byggs, signalsystem uppgraderas samt att stationer och vagnar skall rustas upp. Det skall även byggas en ny depå. Syftet med utbyggnaden är att öka säkerheten, öka kapaciteten samt göra banan mer tålig för störningar i takt med att regionen växer.

Bergsäker skall, på uppdrag av AB Storstockholms Lokaltrafik, ansvara för omgivningskontroller för sträckorna Roslags-Näsby – Visinge samt Ormsta – Lindholmen. Bergsäker ansvarar för all besiktning, vibrationsmätning, bullermätning samt hantering av eventuella konsekvenser. För några av delsträckorna skall även riskanalyser upprättas.