Bergsäker expanderar och inviger lokalkontor i Malmö - Analys av omgivningspåverkan inför byggprojekt - Bergsäker
Driftstatus


Bergsäker expanderar och inviger lokalkontor i Malmö

Bergsäkers region syd finns nu på två orter, Karlshamn och Malmö. På så sätt kommer vi närmare våra kunder och blir heltäckande i Blekinge och Skåne. Bergsäker ska vara samtliga ansvarsfulla byggaktörers självklara partner och är den som tar helhetsansvaret för all omgivningspåverkan.

Vår medverkan ska fungera som en garanti för både beställare och tredjeman. Säkerställa att projektet blir tryggt och välfungerande. Med hjälp av förstklassig projektledning och automatiserade mätsystem kan Bergsäker öka tryggheten för kringliggande verksamheter och boende. Följden blir att byggaren kan fokusera på byggandet och att de kringboende kan vara trygga i vetskapen om att byggverksamheten bedrivs kontrollerat.

Skåne – en tillväxtregion

Malmö och västra Skåne är en tillväxtregion och Bergsäker har sedan tidigare nöjda kunder och kontinuerliga projekt i regionen. Bergsäker har varit bland annat inblandade i ett antal projekt i västra hamnen, däribland Malmö Live, och en mängd VA-projekt i regionen.

– Att Malmö och Skåne är en viktig region för byggandet framöver är självklart. Från det att vi etablerade oss i regionen 2011 så har vi haft en bra tillväxt och det märks att våra tjänster är efterfrågade. Nu tar vi nästa steg för att komma närmare våra kunder, säger Bergsäkers verksamhetschef Johan Lundh.

Stark lokal närvaro avgörande framgångsfaktor

Region syd leds av Bergsäkers regionchef Mikael Johansson. Mikael har varit med sedan Bergsäker startade upp i region Syd 2011.

– Vi har gjort en rolig resa i regionen tillsammans med våra uppdragsgivare. Idag är vi flera projektledare och tekniska konsulter i regionen. Att öppna kontor i Malmö är rätt steg att ta just nu då vi skapat mängder av återkommande nöjda kunder i Skåne. Att finnas i Karlshamn och Malmö är helt rätt rent geografiskt då region syd även innefattar Kalmar och Öland utöver Skåne och Blekinge. Nu kapar vi kostnader för både våra kunder och oss själva genom kortare resvägar, alla vinner på det helt enkelt, säger Mikael Johansson.

För mer information om Bergsäkers etablering i Malmö, kontakta Verksamhetschef Johan Lundh på 0733 – 47 12 11 eller Regionchef Mikael Johansson på 0733 – 47 12 48.

Fakta om Bergsäker 

Bergsäker är experter på omgivningspåverkan i samband med byggprojekt och erbjuder konsulttjänster med olika nivåer av ansvar för att projekten tryggt ska kunna genomföras utan oönskade konsekvenser. Bergsäker arbetar också med att skapa och upprätthålla goda relationer till påverkade personer i närområdet. Bergsäker erbjuder helhetslösningar kring omgivningspåverkan med en förstklassig och proaktiv projektledning.

Bergsäker har ansvarat för omgivningspåverkan i många av Sveriges viktigaste byggprojekt, såsom Götatunneln i Göteborg och Södra länken i Stockholm, fjärrvärmeutbyggnad i hela Sverige och många andra stora byggprojekt, exempelvis Nationalarenan och Stockholmsarenan.

 

Bergsäker AB, Huvudkontor
Vädursgatan 6
412 50 Göteborg

031-760 12 00
www.bergsaker.se

 

Om Bergsäker

Bergsäker utför fjärrstyrd miljöövervakning och erbjuder konsulttjänster med olika nivåer av ansvar för att byggprojekten tryggt ska kunna genomföras utan oönskade miljökonsekvenser. Bergsäker arbetar också med att skapa och upprätthålla goda relationer till påverkade personer i närområdet. Tjänsterna sträcker sig från besiktningar och mätningar till tredjemanshantering och analyser. Bergsäker startades 1972 och har sitt huvudkontor i Göteborg.