Bergsäker hjälper till med Engelholm, Pyttebron & SPU1

Nej det är inte fel på ordbehandlingsprogrammet utan det är namn som hänger ihop med ett av de byggprojekt som Bergsäker är inblandade i då vi är RAM-avtalsleverantör av konsulttjänsterna inom anläggningsvibrationer.  SPU1 är namnet på den nya spillvattenpumpstation som byggs utmed Rönne å, precis vid Pyttebron. Pyttebron är i sin tur en gammal järnvägsbro som tillhörde Pyttebanan, vilket i sin tur anspelade på en händelse där höns (pyttor) sprungit ut på banan (Källa:Wikipedia). Pyttebron är en känslig installation (enligt befolkningen) i Ängelholms infrastruktur och vid en folkomröstning 2011 om en utbyggd trafikled hamnade Pyttebron i centrum då den hotades med rivning för den nya vägsatsningen kommun hade i planerna med Klippanvägen. Folkomröstningen slutade med ett klart nej till kommunens planer och Pyttebron står därmed kvar. Vi kommer givetvis att hjälpa till med vibrationskontrollerna i omgivningen kring SPU1 och vår förhoppning är att bron även kommer överleva detta byggprojekt.

Engelholm är för övrigt en gammal stavning från tidigt 1500-tal och härleds inte till änglar eller engelsmän som många tror utan till ”krökning” som syftar till den krökning som Rönne å tar inne i centrum av staden (Källa: Wikipedia). Kommunen har under de senare åren valt att marknadsföra staden under stavningen Engelholm mot det namn vi är vana vid: Ängelholm.