Över en miljard kronor till sjukvården!

Infektionsenheten, psykiatrin och laboratoriemedicin på Södra Älvsborgs Sjukhus byggs till för att möta framtiden.

Det är Västfastigheter som är byggherre och har valt att anlita Bergsäker för att säkerställa att projektet kan utföras utan att verksamheten på sjukhuset störs. Totalt satsas 1 025 000 000 kr i projektet som kommer att pågå i två stora etapper och det är totalt 33 000 m2 lokaler som ska byggas varav 23 000 m2 avser nybyggnation.

Bergsäker är med som projektledning för omgivningspåverkan och arbetet startade i god tid med att ta fram en omfattande ”Riskanalys för vibrationsalstrande arbeten”. Därefter har kontrollplan fastställts och inledande vibrationsmätningar utförts.

Då omgivningen till stor del består av berg så är det omfattande mängder berg som ska sprängas. Totalt uppskattas bergvolymen till 39 500 m3. Vid en så omfattande losshållning är det viktigt att man har extra bra koll på omgivningen då mycket av verksamheten består av väldigt känslig utrustning säger Dennis Strand, Regionchef för den Västra regionen på Bergsäker. Allt arbete som utförs föregås av noggrann planering och byggmötena är kontinuerliga för att säkerheten skall upprätthållas på bästa sätt. Exempelvis så måste sprängningsarbetena bedrivas på i förväg fastställda tider bl.a. för att sjukhuset, som även klassas som en flygplats, inte ska ha helikopter i luften ovanför sjukhusets helikopterplatta då salvan skjuts iväg.

Projektet är ett av Borås största byggprojekt som utförs nu för tillfället och vi på Bergsäker är givetvis glada över att få vara med i detta projekt som beräknas vara klart år 2021.