Bergsäker stöder Svenska ED-föreningen

Nyligen arrangerade ED-föreningen en familjeträff i Stockholm för ett trettiotal familjer. Bergsäker var med på ett hörn – genom att sponsra avslutningsmiddagen.

ED (Ektoderman Dysplasi) är en mycket ovanlig sjukdom, endast cirka 200 personer i Sverige har diagnosen. Hur sjukdomen visar sig hos olika individer är individuellt men vanliga symptom är avsaknad av eller minskat antal svettkörtlar och tänder, tunt hår och torra ögon. För att patienter ska slippa resa kors och tvärs över landet för att få vård, har föreningen hjälpt till med att skapa ett ED- team med specialister.

Föreningen arrangerar bland annat årliga familjeträffar där specialistläkare inom alla kroppens områden håller föreläsningar och där man informeras om de senaste forskningsrönen.
– Detta är familjer som inte bara är drabbade av en tuff sjukdom. De har också extrakostnader på grund av sjukdomen. Då känns det naturligtvis bra att kunna bidra och underlätta, säger Ida-Marie Tagesson, HR-chef på Bergsäker.

Träffarna fyller också ett viktigt socialt behov med möjlighet att träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter som kan vara mycket värdefullt för att på bästa sätt kunna hantera sjukdomen. Många har aldrig sett någon annan med ED och blir en ”ögonöppnare” att ”jag är inte ensam”.

Nakenhundar har samma sjukdom. Man har dock lyckats lokalisera EDA genen och just nu utvecklas ett läkemedel som än så länge visat mycket positiva resultat. Läkemedlet som endast ges i tidig ålder gör att patienten blir symtomfri om det fungerar som tänkt.

För Bergsäker som arbetar med att ta hand om omgivningen i samband med byggprojekt, är det viktigt att vara ett företag som gör skillnad i samhället i stort. Förutom att sponsra ED-föreningen är företaget sedan tidigare också givare till Cancerfonden och är dessutom Barncancerfondens vänföretag.