Bergsäker stöttar Sollentuna kommun i förverkligandet av projekt Väsjön

Väsjön är Sollentuna kommuns största satsning på bostadsbyggande någonsin. Väsjön ska bli en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med stor närhet och tillgång till ett aktivt liv. Området tillåter runt 3 800 nya bostäder och kommunen kommer även bygga skolor och förskolor samt vatten, avlopp, mediaförsörjning, gator, parker och kajer. I samband med stadsutvecklingen kommer kommunen också att restaurera sjön Väsjön. Området kommer att byggas ut successivt fram till ca år 2040.

I området ska bostäder finnas i nära anknytning till naturreservat och idrotts- och rekreationsområden (däribland skidbacken Väsjöbacken). Målet är en modern stad som lockar många fler än bara de boende. För kommunikation till och från området planerar kommunen för en linbana mellan Väsjön och Häggviks tågstation.

Bergsäker skall, på uppdrag av Sollentuna kommun, ansvara för omgivningskontroller för utbyggnationen av Väsjön. Bergsäker ansvarar för riskanalyser, besiktningar, vibration-, stomljud och bullermätning samt utredningar inom akustik, sprängteknik och vibrationer.

Läs mer om projektet på www.vasjon.nu

 

(Bilden tillhör Sollentuna kommun)