Bergsäker undersöker förtätningen i Budapest – Företagskonferens 2017

Även i mellersta Europa är det vanligt med byggkranar i stadsmiljön och vi antar att problematiken med omgivningspåverkan även råder här. Dock ser omfattningen på besiktningsobjekt vara av det större slaget i alla fall om det Ungerska Parlamentet som syns i bakgrunden ingår i besiktningsomfattningen.

Den 20 – 23 oktober samlade Bergsäker i princip all sin personal i Budapest för några händelserika och trevliga konferensdagar. Detta årliga arrangemang, som är återkommande varje år, hamnade alltså i Ungern och vädret var bra ända tills söndagen då himlen öppnade sig och mycket vatten ramlade ner över staden.

Under konferensen får personalen möjlighet att träffas och diskutera i mindre grupper och dela med sig av sina erfarenheter. En viktig del i konferenspassen var att i olika grupper jämföra sina arbetssätt, hitta fördelar och nackdelar med dem och därefter komma fram till kreativa idéer på hur vi ska förbättra våra tjänster till våra kunder. Allt arbete presenterades därefter inför hela konferensen och deltagarna kunde gemensamt diskutera idéerna. För det fortsatta utvecklingsarbetet dokumenterades allt och tas nu vidare på ledningsgruppsnivå.

Utöver klassiska konferenspass innehöll även konferensresan olika trivselaktiviteter med syfte att stärka samhörigheten och den ”Bergsäkerska andan” som genomsyrar allt som företaget gör. Bland annat hann vi med en guidad rundtur på Donau samt ett termalbad på anrika Széchenyi Thermal Bath.

Bergsäker ledning tackar alla medarbetarna för en väl genomförd företagskonferens och blickar nu stärkta fram emot ett händelserikt 2018. Vi ses nästa år – vi får se i vilken stad vi hamnar!