Bergsäker utvecklas och får nytt utseende - Analys av omgivningspåverkan inför byggprojekt - Bergsäker
Driftstatus


Bergsäker utvecklas och får nytt utseende

Vi har frågat våra kunder och ni har svarat. Nu agerar vi på det. Vi passar samtidigt på att byta utseende för att tydliggöra förändringen. Många av er vill ha bättre kommunikation med tydlig rapportering, tydligare ansvarsfördelning och samtidigt minska antalet kontaktpersoner i era projekt. Det har vi tagit fasta på.

Genom en förfinad projektmetodik och ett tydligt hel- hetstänk, så erbjuder vi nu en ännu bättre projektledning för omgivnings- påverkan. Ni som kund får avlastning av en person som med tydligt ansvar och som i tät dialog driver frågorna kring all omgivningspåverkan genom projektet. Allt detta förenklar beslutsgången, ger tydligare översikt på projektet och bidrar till att ni kan hålla både tidsplan och budget.

Detta gör även att problem upptäcks på ett tidigt stadie eftersom vi analyserar risk- er och restriktioner redan innan exempelvis upphandlingar gjorts. Dessutom blir tredjeman tryggare och positivare, eftersom vi hanterar dem på ett professionellt sätt med tydlig information genom hela processen.Med en projektledare från Bergsäker kan du koncentrera dig på ditt byggprojekt – allt som rör omgivningen tar vi hand om. Besök gärna vår nya hemsida, eller kom in på en kopp kaffe så berättar vi mera.

/ Göran Karlsson VD, Bergsäker AB