Bergsäker växer och öppnar kontor i Norrköping

På grund av stor efterfrågan på tjänster inom omgivningspåverkan, öppnar Bergsäker ett lokalkontor i Norrköping. Inledningsvis bemannas kontoret med ett par medarbetare men planerna är att växa.

Norrköping är en av våra snabbast växande städer och genomgår just nu en stor stadsomvandling. Fram till 2035 räknar staden med att ha vuxit till 175 000 invånare och bygget av Ostlänken som förkortar restiden mellan Stockholm och Norrköping till 50 minuter förväntas spela en viktig roll i utvecklingen. I Samband med nya järnvägssträckningen har kommunen utlovat inte mindre än 15300 bostäder. Bergsäker har under en lång tid arbetat i staden och väljer nu att öppna ett lokalkontor på orten.

– Det känns som ett naturligt steg och är också något som efterfrågats av våra kunder. Att vara en lokal aktör gör att vi kan öka servicen ytterligare och förhoppningsvis också växa och få ännu fler kunder i staden, säger Magnus Sunnervik som är regionchef på Bergsäker AB

Bergsäker har funnits på marknaden sedan 1972 och hjälper byggaktörer över hela landet med att ta hand om frågor som rör omgivningen vid byggnation. Uppdragen är många men vanliga tjänster är besiktning av hus, mätning av vibrationer och inte minst information till boende inför byggstart.

Ett annat uppdrag är att få allt fler byggherrar inse betydelsen av att arbeta med omgivningspåverkan. Och det gör man alltid bäst genom att vara på plats nära sina kunder och tredje man.

– Det är många som bryr sig och som blir engagerade när man bygger. Samtidigt ser vi att klagomålen ökar. Utan ett aktivt arbete med att hantera omgivningen så riskerar många byggen att bli försenade och dyrare än planerat, säger Johan Lundh, vd Bergsäker.

Förutom i Norrköping har Bergsäker även kontor i Stockholm, Örebro, Halmstad, Jönköping, Malmö, Karlshamn samt i Göteborg där företaget har sitt huvudkontor.

För frågor, vänligen kontakta:
Johan Lundh, VD Bergsäker AB
Johan.lundh@bergsaker.se, 0733 – 47 12 11

Magnus Sunnervik, regionchef mitt Bergsäker AB
Magnus.sunnervik@bergsaker.se ,0733-47 12 15

Om Bergsäker AB
Bergsäker arbetar med omgivningspåverkan. Företaget är specialister på omgivningspåverkan och utför allt från riskanalyser till besiktningar och mätningar. Bergsäker erbjuder helhetslösningar så att byggprojekt tryggt kan genomföras utan oönskade konsekvenser för människa och miljö, och utan avbrott i produktionen. Bergsäker AB grundades 1972 och är verksamma i infrastruktur- och byggprojekt runtom i landet. www.bergsaker.se

Norrköping växer. En skiss över nya resecentrum – ett av alla byggen som planeras i kölvattnet av den stora infrastruktur-satsningen Ostlänken.
Illustration: Josef Erixon, Norrköpings kommun.