Bergsäker eller Efterklok?

”Vi skulle tänkt på detta innan…”, jobbiga ord att höra eller tänka, eller hur? Det tycker vi också! Därför handlar vår kampanj i år om att sprida kunskap gällande att det finns sätt att undvika att höra eller tänka dessa ord i samband med era byggprojekt. I alla fall när det handlar om allt runtomkring själva bygget.

Vi ser att byggandet fortsätter att öka och likaså förtätningen i våra storstäder och detta ställer helt nya krav på hur man hanterar omgivningen kring byggprojekt. Det handlar om alltifrån att göra noggranna riskanalyser inför ett projekt till att löpande mäta t ex vibrationer och buller samt inte minst hålla en god dialog med de kringboende.

Med en god projektledning inom omgivningspåverkan från ett tidigt stadium är vi övertygade om att byggherrar och entreprenörer kommer uppnå en bättre projektekonomi. Detta bland annat genom färre driftstopp, rättsprocesser och nöjdare kringboende. Slipp alltså att vara efterklok, var Bergsäker istället!

Är du nyfiken på att veta mer om oss och hur vi kan effektivisera era byggprojekt? Läs mer om våra tjänster eller kontakta oss här!