Bergsäkers vd skriver i tidningen Byggindustrin

Idag skriver Bergsäkers vd Johan Lundh i tidningen Byggindustrin. Tillsammans med advokat Christina Rydell Ahlström på Maqs Advokatbyrå reder han ut vad som står i Miljöbalken och hur detta påverkar arbetet med omgivningshantering i projekten.

Visste du förresten att det solidariska ansvaret för miljöskador vilar på såväl byggherre som entreprenörerna på bygget och att en skadelidande fritt kan välja vem av aktörerna som ska utge skadestånd?

– Det finns en stor osäkerhet kring vad som faktiskt gäller och detta är förstås inte bra varken för omgivningen eller för företagen. Resultatet av detta gör att dessa viktiga frågor riskerar att falla mellan stolarna, säger Johan Lundh, vd Bergsäker AB.

Här kan du läsa artikeln i sin helhet och samtidigt få tips och råd hur din organisation kan arbeta med att minimera risken för miljöskador och skadeståndskrav.

https://byggindustrin.se/artikel/debatt/solidariskt-ansvar-miljoskador-vid-byggen-24183