Det kommer att bli svårt, dyrt och skitigt

Framtiden har troligtvis aldrig varit ljusare för en sprängingenjör.

– Det är strålande tider, säger Anders Arvidsson, sprängkonsult på systerföretaget Bergutbildarna som nu flyttat in i samma lokaler som Bergsäker i Göteborg.

Anders Arvidsson har arbetat i 28 år som sprängingenjör. Han har byggt vägar samt tunnlar och arbetat med teknisk service i gruvindustrin samt anläggningsbranschen i Sverige såväl som i utlandet. Han har även arbetat med avancerad teknisk försäljning på storföretag som Sandvik och Atlas Copco med världen som arbetsplats. Nu utgår han från Göteborg men reser givetvis dit där behov och kunder finns och han hävdar att framtiden aldrig varit ljusare för en sprängingenjör.

– Sverige är en mycket intressant marknad för de som arbetar med sprängteknik och omgivningshantering. Under en längre tid drogs det inte igång så många projekt men nu har vi glädjande nog flera stora parallella projekt samtidigt i Sverige som kommer att pågå ett tag till, säger Anders Arvidsson.

I Stockholm är aktiviteten sedan länge mycket hög och den snabba byggtakten ser ut att fortsätta en lång tid framöver. Förbifart Stockholm fortsätter och därefter tar Östlänken vid, projektet som knyter ihop norra och södra Stockholm på östra sidan av staden.  I Göteborg är också byggkonjunkturen stark med det gigantiska bygget av Västlänken som bara är i sin linda.

– Västlänken kommer säkerligen att ge en hel del uppdrag åt experter. Grundförutsättningarna här är bedrövliga. Det kommer att bli både svårt och dyrt, skitigt och bedrövligt när man ska dra allt under jord, säger Anders.

Efter att tidigare ha bott i Falun och tillbringat mycket tid i projekt utomlands, har Anders sedan en tid flyttat tillbaka till Västkusten igen där han också bodde innan högskolestudierna vid Bergskolan i Filipstad tog vid.

Arbetet på Bergutbildarna innebär att fungera som berg och sprängteknisk konsult för både beställare och entreprenörer men också att arbeta med utbildning och se till att det utbildas fler kunniga yrkesmän inom området.  Behovet av kompetens är generellt mycket stort.

– Förra året fick vi arrangera en yrkesutbildning och resultatet blev fantastiskt. 98 procent av alla studenter hade jobb efter utbildningen, säger Anders Arvidsson.

Bergutbildarna är en del av Forcit-gruppen som också äger Bergsäker som arbetar med omgivningshantering. Att företagen nu delar på lokaler ger ökade möjligheter för ytterligare tillväxt och ett ännu mer konkurrenskraftigt erbjudande till kunderna.

Bild: Anders Arvidsson, sprängkonsult Bergutbildarna. Bergutbildarna ingår i samma koncern som Bergsäker och nu delar man lokaler i både Göteborg och Stockholm.

BergUtbildarna

Ett utbildningsföretag inom berg-, borr- och sprängteknik
Ingår i Forcit-koncernen. Systerföretag till Bergsäker
Drygt 30 års erfarenhet.
Arbetar även med konsultverksamhet och spräng- och bergteknisk rådgivning.
Vd: Sjoerd Spijkerman

Anders Arvidsson

Sprängkonsult och utbildare på BergUtbildarna
28 år erfarenhet från anläggningsbranchen
Tidigare arbetsgivare: Vägverket, Nitro Nobel, Saudi Chemical, Atlas Copco och Sandvik
Utbildad vid Bergskolan i Filipstad
Bor i Kungsbacka