Borealis

Byggprojekt Borealis, Stenungssund

Borealis bygger en ny fabriksdel till sin anläggning i Stenungsund.Uppdragsgivare- Borealis AB

Projektbeskrivning

När du i din vardag ser något tillverkat av polyeten är det sannolikt inte så att du tänker på just polyeten. Du ser istället en plastkasse, ett rör, en mjölkförpackning eller någon annan av alla hundratals färdiga produkter som är gjorda av polyeten. I Stenungsund driver företaget Borealis Sveriges enda kracker- och polyetenanläggning. Det är den anläggningen som nu byggs ut.

I krackeranläggningen tillverkas eten, som sedan går till polyetenanläggningens hög- och lågtrycksfabriker och polymeriseras till polyeten. Den nya högtrycksfabriken som nu byggs blir en stor förändring och ersätter den befintliga fabriken som är från 1960-talet. Under 2006 lämnades ansökan in till Miljödomstolen och 2007 startade arbetena. Den nya fabriken har en planerad start under 2009.

Bergsäkers åtagande

Inom Borealis område ska ca 150 000 m3 berg sprängas bort. Bergsäker har haft i uppdrag att säkerställa att det kan ske utan risk för den befintliga anläggningen. Uppdraget har innehållit riskanalys för fastställande av begränsningar för sprängningen, vilken har kompletterats med provsprängningar. För att säkerställa att sprängningen verkligen skulle kunna utföras har provsprängningen utförts med kontrollerade laddningar med verkliga samverkande laddningsmängder.

Mätutrustning

Ava 95

Internationellt samarbete

Under arbetet har Bergsäker haft ett nära samarbete med Borealis Italienska projektörer, Technimont. Kulturella skillnader, olika arbetssätt, olika språk och expertkunskaper har samverkat och bjudit på speciella utmaningar. Resultatet har blivit gott och alla inblandade på Bergsäker har fått nya oväntade och utvecklande erfarenheter. Bergsäker ser fram emot att samarbeta med Technimont i framtiden.

Ta en genväg – hör av dig direkt

När du hör av dig kan du på en gång få höra hur vi arbetat med liknande byggprojekt som det du vill genomföra. Du får snabb hjälp med allt som krävs för att komma igång med att säkra ditt byggprojekt.