• Bergsäker.se
  • Aktuellt
  • Kulturminnesmärkta Börsen i Göteborg ställer hårda krav på omgivningshanteringen

Kulturminnesmärkta Börsen i Göteborg ställer hårda krav på omgivningshanteringen

Jan Edberg är projektledare för Bergsäker i Göteborg och arbetar dagligen med bland annat riskanalyser och vibrationsmätningar. Ett av uppdragen gäller det anrika börsenhuset i Göteborg och intilliggande fastigheter kring Gustav Adolfs Torg. Byggnaderna som är kulturminnesmärkta började byggas redan på 1700-1800 talet och huserar bland annat den politiska ledningen för staden och stadens stora stadsarkiv.

Men Göteborg är en stad som i stora delar är byggd på lera vilket innebär att det finns ett ständigt hot mot många fastigheter som riskerar att sjunka ner i leran om inte åtgärder görs. Nu utförs omfattande grundförstärkningar. Stålpålar slås ner djupt i leran och Bergsäkers uppdrag för närvarande är framför allt att hålla koll så att vibrationerna hålls inom sina gränsvärden.

-Eftersom byggnaden är kulturminnesmärkt är riktvärdena för detta projekt mycket låga. Inget får skadas, säger Jan Edberg.

Inledningsvis utförde Bergsäker en riskanalys och förbesiktningar av fastigheterna. I husen finns exempelvis gamla takstuckaturer från 1800-talet som lätt kan spricka om man inte är försiktig med sitt arbete. Därför placeras vibrationsmätare ut på olika platser på och omkring fastigheterna för att försäkra sig om att bygget inte ger upphov till sprickbildningar eller andra skador på hus och grund.

– Mätningen sker kontinuerligt och on-line och är uppkopplat till ett byggledningssystem som automatiskt informerar plats och byggledning om mätvärdena för bygget så att man kan genomföra lämplig åtgärd, säger Jan.

Att byggen stoppas tillfälligt på grund av för höga vibrationsvärden är inte ovanligt, berättar Jan Edberg. Då får man analysera situationen och välja att arbeta på ett annat sätt som ger lägre vibrationer.