Breaking news från Västkusten

Enligt World Wide Gothenburg – wwg.expertenpaomgivningspaverkan.com arbetar Bergsäker AB globalt då de är med och säkrar både Vita Huset och Kinesiska Muren

Projekt ”Kinesiska Muren”
Förberedelsearbetena pågår för fullt inför den kommande renovering av fastigheten på Skeppsbron 4 som bl.a. inrymmer Sveriges första kinesrestaurang. Fastigheten är Q-märkt och det ställer vissa krav på hur renoveringsarbetet kan komma att bedrivas. 1959 öppnades Kinesiska Muren på Skeppsbron i Göteborg av Liu Wan Chong. Liu var en kinesisk sjömanskock som blev kvar i Sverige efter att han blivit akterseglad i Göteborg 1947 och efter den fadäsen blev han kvar som kock bl.a. som kock på den Kinesiska ambassaden i Stockholm för att sedermera bli köksmästare på Berns Salonger.  Det sägs att det var här som klassikern Tre små rätter kom till – en slags kryddsvag anpassning till svenskarnas smaklökar. Bergsäker AB har i uppdrag från Higab att dels ta fram riskanalys för renoveringsarbetena och ombesörja erforderliga kontrollåtgärder men även att utföra en väldokumenterad sprickbesiktning av källarens väggar och grund som en del i anbudsunderlag till kommande upphandling av entreprenörer.

Gbg1

Projekt ”Vita Huset”
Förflyttar vi oss sedan tvärs över Göteborg närmare bestämt till Gullbergsvass så kommer vi att hitta Vita Huset som är en annan folkkär byggnad i den Göteborgska staden. Fastigheten var en gång i tiden Bergslagsbanans stationshus och stod färdigt att möta ånghästarna 1881. Senare kom även Västkustbanan till att ansluta till denna station och byggnaden verkade som station ända fram till 1930 då Göteborg Centralstation stod klar. Arkitekter till denna fastighet var bröderna Axel och Hjalmar Kumlien och Vita Huset kom att bli deras största och mest spektakulära byggnad.

Byggnaden är idag förklarat som byggnadsminne i Göteborg. Men nu står fastigheten inför stora förändringar då den ska byggas om invändigt samt få ett par systerbyggnader i form av en tillbyggd lågdel och en högre 16 våningars kontorsbyggnad. Här har vi fått i uppdrag av Skanska Sverige AB att hjälpa till med de omgivningsbevakande åtgärderna. Skanska kommer att göra en omfattande tillbyggnad i anslutning till denna fastighet åt Västra Götalandsregionen som genom Västfastigheter äger denna. Samtliga inblandade parter har goda erfarenheter att arbeta tillsammans sedan tidigare. Hela detta område kring Götatunneln och Centralstationen omfattas de kommande åren av stora infrastrukturingrepp och genom att vara först ut i byggprocessen med Vita Huset förväntar sig kunden att arbetet ska fortskrida optimalt. Då det är stora byggnader överallt i denna stadsdel samt omfattande konstruktioner med tunnlar, ledningsschakter och kulvertar är det viktigt att vårt arbete med riskanalysen verkligen belyser alla risker med projektet för att undvika kostsamma förseningar och skadeståndsprocesser. Bergsäker AB arbetar för tillfället med att ta fram denna ganska omfattande riskanalys för området.