Brf Råckringen, Vällingby Parkstad

Bergsäker ansvarar för omgivningskontroller åt Peab i projekt Brf. Råckringen. Bergsäkers åtagande är en helhetslösning som löper genom hela projekt med fastställande av risker, kontrollåtgärder, planering och hanterandet av eventuella konsekvenser.

Brf. Råckringen är en del av exploateringsområdet Vällingby Parkstad, där Bergsäker tidigare har varit involverad i liknande projekt. Det framtida kv. Råckringen kommer utgöras av 268 st bostadsrätter fördelat på tre punkthus samt två lamellhus med garage. I samband med grundläggningsarbetet utförs schaktning i berg och med det sprängningsarbeten. Entreprenören har uppskattat grundläggningsarbetet att innefatta ca 500 st betongpålar samt 2500 kubikmeter bergutskiftning.

Vällingby Parkstad har etablerats i stadsdelen Råcksta i Västerort i Stockholm och innebär ett blandat bostads-, verksamhets-, och handelsområde med utgångspunkt vid Vattenfalls tidigare huvudkontor. Området bebyggs med drygt 1 200 lägenheter blandat med stadsradhus och serviceinrättningar.

(Bild: wec 360°)