Varannan byggherre ovetande om det solidariska ansvaret

Mer än varannan byggherre är ovetande om att det råder ett solidariskt ansvar för miljöskador i samband med ett byggprojekt. Det visar en undersökning som Bergsäker har gjort.

Enligt Boverket ska det byggas 700 000 bostäder fram till 2025. En stor del av dessa bostäder kommer att byggas i städerna vilket innebär ökad förtätning när allt fler ska samsas på samma yta. Detta ställer stora krav på byggföretagen som tvingas hantera omgivningen för att minimera skador på människa och miljö.

– Viljan är stor men dessvärre visar vår undersökning att arbetet med att minimerar riskerna vid byggprojekt riskerar att falla lite mellan stolarna eftersom ingen riktigt känner ansvaret, säger Johan Lundh som är vd på Bergsäker AB.

Under hösten har Bergsäker AB gjort en undersökning bland byggherrar i landet. Cirka 300 beslutsfattare på företag och organisationer har deltagit och svarat på frågor om hur de tänker och hanterar de risker som uppstår i samband med ett byggprojekt.

Undersökningen visar tydligt att fler verkar ta arbetet med att hantera omgivningen på ett allt större allvar. Nästan samtliga (95%) instämmer i påståendet att det blir allt viktigare för byggföretagen att hantera frågor som rör omgivningspåverkan och sju av tio (67%) instämmer också i  att riskerna för omgivningen sannolikt kommer att öka i takt med ett ökat byggande.

Men undersökningen pekar också på en stor osäkerhet om vem som ska göra vad och vem som har ansvaret. Mer än varannan (54%) uppgav att de inte kände till att ansvaret för miljöskador är solidariskt bland alla inblandande aktörer – byggherre såväl som entreprenörer.

– Det är viktigt att känna till att miljölagstiftningen angår alla i ett byggprojekt. Det solidariska ansvaret för miljöskador innebär ju att tredje man fritt kan välja vem som ska betala ut skadestånd, säger Johan Lundh.

Undersökningen visar också att de flesta upplever att klagomål från tredje man ökar i samband med byggprojekt och att bättre information anses vara lösningen. Nästan åtta av tio (75%) instämde helt i påståendet att det blir allt viktigare för byggföretagen att arbeta med att informera boende och omkringliggande företag i samband med byggprojekten.

Kontaktuppgifter
För kommentarer, Johan Lundh, vd Bergsäker, 073-347 12 11, johan.lundh@bergsaker.se
För att ta del av rapporten, Johan Andreasson, ANPR, 070-510 15 40, johan.andreasson@anpr.se

Undersökningen
Totalt deltog 300 personer verksamma hos privata, kommunala och statliga byggherrar i Sverige.
Undersökningen genomfördes i november 2016.

Sammanfattning – Resultat från undersökningen

  • 89 procent tror att städerna kommer att fortsätta att förtätas
  • 67 procent anser att det blir allt viktigare för byggföretagen att hantera frågor som rör omgivningspåverkan
  • 75 procent anser att det blir allt viktigare för byggföretagen att informera boende och omkringliggande företag i samband med byggprojekt
  • 67 procent uppger att det arbetar aktivt med att hantera omgivningen i samband med byggprojekt
  • 48 procent uppger att de känner till sina skyldigheter när det gäller omgivningshantering
  • 6,72 procent uppger att miljöbalken är tydlig
  • 86 procent instämmer helt eller delvis i att de skulle behöva bättre kunskap om miljöbalken och dess miljökrav
  • 54 procent visste inte att ansvaret för eventuella miljöskador är solidariskt bland alla aktörer i ett byggprojekt
  • 79 procent tror på ett ökat byggande under de närmaste två åren

Om Bergsäker AB
Bergsäker arbetar med omgivningspåverkan. Företaget är specialister på omgivningspåverkan och utför allt från riskanalyser till besiktningar och mätningar. Bergsäker erbjuder helhetslösningar så att byggprojekt tryggt kan genomföras utan oönskade konsekvenser för människa och miljö, och utan avbrott i produktionen. Bergsäker AB grundades 1972 och är verksamma i infrastruktur- och byggprojekt runtom i landet.