Det går uppåt för byggföretagen och Bergsäker hjälper dem!

Göteborg växer på höjden och förtätningen är oundviklig – och det är på höjden det händer.

Stadens skyline byts från kranarna i hamnen till storstadens skyskrapor. Göteborgs Skyline kommer för alltid att förändras och det händer nu. Inom några år kommer Göteborg stad att utvecklas till en mycket tätare stad och den till synes platta staden förvandlas till en modern stad som förhoppningsvis kommer attrahera ännu mer människor.

Bergsäker är med och drar sitt strå till stacken i denna intressanta utveckling och vårt fokus är som alltid omgivningen och vi har fått förtroendet att hjälpa flera av byggherrana med dessa höghöjdsprojekt. Exempel på projekt är bland annat Skanskas Citygate och NCC´s Kineum som båda projekteras i nära anslutning till Canonhuset på Gårda och så har vi Sernekes stora satsning med Karlastaden på Hisingen med flera höga hus över 100 meter och därtill nordens högsta byggnad – Karlatornet.

Desto högre husen konstrueras desto viktigare blir grundläggningsmetoderna och därtill kommer ofta att omgivningshanteringen hamnar ännu mer i fokus. De prestigefyllda projekten har inte råd med Bad Will och misslyckanden och vi märker att fokus på omgivningen är mycket mer fokuserad i dessa höghöjdsprojekt. Och det är mycket som ska tas hänsyn till när det handlar om påverkan av omgivningen såsom vibrationer, buller, markförskjutningar, grundvattennivåer för att nämna några. Som tur är Bergsäkers projektledare väl förtrogna med att hantera detta och vi tycker det är givetvis är otroligt kul att få vara med och förändra staden, på ett omhändertagande bra sätt, där Miljöbalkens regler sätts i fokus.

Foto: Dino Soldin