Det händer mycket på Skeppsbron

Som vi tidigare berättat har vi hjälpt till med de omgivningspåverkande åtgärderna vid ombyggnaden av fastigheten Skeppsbron 4 som inrymt den anrika restaurangen Kinesiska Muren. Ett stenkast därifrån har vi under våren dessutom varit inblandad i Skanskas nya utmaning att förbereda för ”Göteborgarnas nya vardagsrum” som Göteborg Stad kallar det. För att lyckas med det måste nya parkeringsplatser skapas och den anläggning som kommer att byggas ligger under mark, delvis placerad ut i Göta Älv. Anläggningen kommer att ha 700 parkeringsplatser placerade i två plan. Bergsäker har givetvis fått vara med och se till att omgivningen runt omkring är övervakad på ett korrekt sätt samt att Byggherrens skyldigheter enligt Miljöbalken efterlevs.

Under våren har arbetena som utförts först och främst inriktat sig på den inkörningsnedfart som är tänkt att dyka ner i den norra delen av området.

Fakta P-Hus Skeppsbron

Antal parkeringsplatser:      700 stycken
Antal plan:                                två stycken
Tillgänglig yta:                        24 000 m2
Längd:                                        330 meter
Bredd:                                         30 meter
Utflyttning av kajen:             15-40 meter

*Källa: Göteborgs Stads Parkering AB

Genom att få ner parkeringar under mark kan istället den så attraktiva ytan utmed Göta Älv användas till ett gemytligt kajstråk samt ge plats åt mer efterlängtade bostäder. Vi kommer att fortsätta hjälpa Skanska med våra bevakningsåtgärder gällande omgivningen och vi ser fram emot att få följa detta spännande projekt fram till 2021 då det ska stå färdigt.

*Bild: Göteborgs Stads Parkering AB