Det nya Bergsäker – Allt utanför byggstaketet

Hemsidan är omgjord. Loggan och den grafiska profilen är ny. Dessutom har företaget fått en ny ägare. Detta är några exempel på förändringar. Men det nya Bergsäker är framför allt en bekräftelse på att Bergsäker tar ett helhetsansvar för sina kunder när det gäller omgivningspåverkan. Från uppstart till färdigt projekt.

  • Låt kunderna ta hand om sitt bygge innanför staketen så tar vi hand om allt som är utanför, säger vd:n Göran Karlsson.

Inflyttningen till våra städer ökar. Urbaniseringen leder ofta till en ökad förtätning och när det byggs på en begränsad yta blir det extra viktigt för dem som bygger att hantera omgivningen på rätt sätt.

Sannolikheten är stor att människor, djur och natur påverkas när grävskoporna gör sitt jobb eller när det sprängs för att bereda vägen för en byggnation. Skador på intilliggande fastigheter, förändringar i grundvattennivån eller grannarnas klagomål är exempel på vanliga händelser som kan sätta käppar i hjulen och äventyra projektet.

  • Därför är det viktigt att redan tidigt i ett projekt ta hänsyn till hur bygget påverkar omgivningen. Annars kan det bli dyrt och leda till förseningar eller rent av att bygget stoppas, säger Göran Karlsson.

Bergsäker har funnits sedan 1972 och grundades av Lennart Karlsson. Ursprungligen handlade det mesta om säkring av berg – därav namnet Bergsäker. Men efterhand har verksamheten utvecklats till att nu uteslutande fokusera på byggprojektets omgivningspåverkan. Sedan flera år tillbaka har företaget drivits av Lennarts son, Göran Karlsson, men nyligen har aktierna bytt ägare, då Bergsäker har hamnat i finska Forcits ägo.

  • I Forcit har vi fått en ägare som skapar goda förutsättningar för att Bergsäker ska fortsätta växa och utvecklats till en partner som skapar trygghet för byggaktörer och kringboende i samband med bygg- och miljöprojekt, säger Bergsäkers vd Göran Karlsson.

Fortsätter som självständigt dotterbolag

Bergsäker fortsätter sin verksamhet som ett självständigt dotterbolag med sitt nuvarande namn, men har i och med köpet, ännu bättre möjlighet att möta kundernas krav på att vara kompletta som leverantör av tjänster inom sprängteknik.

Bergsäkers vision är att även fortsättningsvis vara byggherrens högra hand när det gäller omgivningspåverkan, förklarar Göran.

  • Våra kunder är specialister på att bygga hus, vägar, broar. Vi vill att de ska kunna ägna sig åt detta till hundra procent och hålla sig innanför staketet. Vi tar hand om allt utanför själva bygget, säger Göran Karlsson.

Bristfällig hantering av omgivningen kan bli dyrt och leda till förseningar

En bristfällig hantering av omgivningen kan stå sig dyrt. Klagomål från grannar eller negativ miljöpåverkan kan lätt leda till dyrbara förseningar. I värsta fall händer det att byggen stoppas helt. Tunnelbygget under Hallandsåsen är ett exempel, som stoppades under flera år på grund av dålig hantering av omgivningen.

Även om kunden alltid står i fokus ska Bergsäker nu synas mer. Vikten av omgivningspåverkan ska kommuniceras, inte bara i marknadsföringen, utan också ute hos kunderna i det dagliga arbetet.

  • Vi kommer att vara mer proaktiva för våra kunder och peka på risker och lösningar. Vår ambition är att leverera en person som byggherren tryggt kan lämna över allt det som har med omgivningspåverkan att göra, säger Göran.

Det nya Bergsäker innebär också att projektledarens roll har stärkts.

  • Projektledaren har en nyckelroll i det nya Bergsäker och ska kunna hantera alla tänkbara frågor som dyker upp i samband med ett byggprojekt. Det är en mycket bred och krävande roll, säger Göran Karlsson.

För att lyckas leva upp till den högt satta ambitionen att vara byggherrens högra hand när det gäller omgivningspåverkan så har stora resurser lagts på internutbildningar i företaget samtidigt som rekryteringsarbetet har vässats. Många som rekryteras in till företaget är högskoleingenjörer eller civilingenjörer med en gedigen arbetslivserfarenhet i bagaget.

HR-frågorna har också fått ett betydligt större utrymme i företaget, inte minst då företaget tillsatt en HR-chef som är en del av ledningsgruppen.

  • Ambitionen är att våra medarbetare ska känna att de arbetar på den bästa arbetsplatsen. Det nya Bergsäker ska dessutom – i vår målgrupp – uppfattas som en av de allra mest populära arbetsplatserna att arbeta på, säger Göran Karlsson.