Du vet själv när du hamnat fel (fast nu har du hamnat rätt)

Vi har precis lanserat vår kampanj som handlar om rätt man på rätt plats i byggprojekten. Vi vill uppmärksamma vikten av att rätt kompetens och personer hanterar rätt delar av byggprojektet. Som byggherre och/eller entreprenör är vi medvetna om påfrestningarna i din vardag, där allt måste klaffa i byggprocessen. Missas något riskerar det att leda till dyrbara förseningar och i värsta fall bad-will och skadeståndskrav som är helt onödiga. Ja du läste rätt, vi anser i många fall att förseningar och otrevliga överraskningar hade kunnat undvikas genom att lika minutiöst som själva byggandet planeras, även planera hur risker i omgivningen ska hanteras.

 
Vi på Bergsäker är experterna inom omgivningspåverkan och kan på ett proaktivt sätt hjälpa er att förebygga och hantera projektets risker gentemot omgivningen. Detta så att ni kan fokusera på det som ni gör bäst – bygga! Alltså rätt man på rätt plats för ett lyckat och lönsamt byggprojekt!

 
Våra projektledare tar hand om hela paketet med omgivningspåverkan i projektet och kan därmed också hjälpa er att hushålla med ert projekts ekonomi.
Så för att du inte ska känna att du hamnat fel i nästa projekt, kontakta oss på Bergsäker så kan vi gemensamt diskutera fram vilket behov du har och om vi kan hjälpa dig med att vara ”rätt man på rätt plats”.