En gammal industriepok banar väg för moderna lager när kv. Oceanen rivs!

I hamnområdet i Halmstad pågår rivningsarbeten för fullt när MTA Bygg & Anläggning river delar av det gamla järnverket. På tomten kommer sedan Biltema AB låta uppföra sitt femte centrallager i Halmstad som kommer bestå av 48 000 m2 invändiga och 20 000 m2 utvändiga logistikytor. Rivningen som till stor del består i att slå sönder betongkonstruktionerna med grävmaskinsmonterade bilningsaggregat alstrar så klart en hel del vibrationer i marken. För att kontrollera att inga gränsöverskridande vibrationsvärden förekommer och därmed orsakar skador på exempelvis de intilliggande K-märkta byggnaderna så är Bergsäkers personal inkopplade i detta projekt. Vi från Bergsäker AB har varit behjälpliga med att ta fram en plan för kontrollåtgärder, genomfört besiktningar av intilliggande fastigheter och bistått med experthjälp vid kritiska rivningsmoment. I dagsläget består arbetet med att utföra vibrationsmätningar samt att analysera utfallet av dessa.