Ett Bergsäkert 2015

En sammanfattning av 2015

Bergsäkers 2015 blir det ekonomiskt bästa någonsin, ändå kan året betraktas som ett mellanår. Ett ökat bostadsbyggande och många stora infrastrukturprojekt kommer att driva marknaden flera år framöver, spår vd:n Göran Karlsson. 2015 var ett händelserikt år för Bergsäker. Företaget som har varit familjeägt sedan starten 1972 blev en del av finska Forcit-koncernen.

– I Forcit får vi en långsiktig ägare som samtidigt skapar goda förutsättningar för oss att växa och utvecklas till en ledande partner för våra kunder. Men samtidigt kommer mycket att vara som vanligt på jobbet. Vi fortsätter som ett självständigt bolag under samma namn, säger Göran Karlsson.

2015 var också ett bra år för Bergsäker, då både försäljningen och resultatet ökade. Företaget har blivit mer effektivt och redovisar det bästa resultatet någonsin.

– Trots ett bra resultat har 2015 varit lite av ett mellanår. Under året har vi lagt ner mycket kraft på att genomföra viktiga nyrekryteringar och vi har ändå lyckats att leverera med gott resultat i projekten, inte minst på den viktiga Stockholmsmarknaden. Med detta bakom oss står vi nu starkt rustade inför 2016, säger Göran Karlsson.

Marknadsläget är gynnsamt. Göran spår att tillväxten tar fart ytterligare 2016, 2017 och att 2018 blir en riktig ”hockeyklubba.”

– Bostadsbyggandet kommer att öka vilket naturligtvis är positivt för oss. Men framför allt är det de stora infrastrukturprojekten som kommer att driva marknaden. Flera ligger i startgroparna just nu, säger Göran Karlsson.

I Stockholm pågår bygget av den nya E4:a sträckningen Förbifart Stockholm för fullt. Under 2016 startar utbyggnaden av tunnelbanan med nya linjer dels norrut mot Barkarby och sedan österut mot Nacka. 2017 är det byggstart för järnvägssatsningen Ostlänken mellan Stockholm och Linköping och 2018 sätts spadarna i jorden för Västlänken i Göteborg, den sex kilometer långa tågtunneln. Bara för att nämna några exempel.

– Utmaningen för oss är att vara en naturlig partner i dessa projekt och ta hand om allt som har med omgivningspåverkan att göra. Vi ska fortsätta informera om nyttan av att vi kommer in tidigt i projekten för att minimera risker som kan leda till fördyrningar och förseningarna, säger Göran Karlsson.

2016 blir ett år av tillväxt. Nu har Bergsäker förutom i Stockholm och Göteborg även kontor i Halmstad och Malmö. Vd:n utesluter inte fler etableringar för att komma nära sina kunder.

– Vi behöver växa och vi ska locka de allra bästa till Bergsäker. Bergsäker ska vara den mest attraktiva arbetsgivaren på marknaden, säger Göran Karlsson.