Ett meningsfullt arbete allt viktigare

Efter tio månaders mammaledigt är Bergsäkers HR-chef Ida-Marie Tagesson tillbaka på jobbet igen. Ny personalstrategi, fokus på ”employer branding” och inte minst stora rekryteringsutmaningar väntar under våren.

Den stora utmaningen för Bergsäker liksom många andra företag är att attrahera och behålla sin arbetskraft, speciellt personer som är i början av sin karriär. Dessa människor vill inte bara ha en bra lön och goda förmåner. De ställer också i högre utsträckning än äldre hårdare krav på att arbetet också ska vara meningsfullt. Det visar en undersökning som Unionen gjort i samarbete med Novus.

  • Det är kandidaternas marknad nu och humankapitalet är den viktigaste valutan. Men Bergsäker är ett företag som gör skillnad och som gör världen till en tryggare plats så vi har alla förutsättningar att lyckas hitta de bästa som vill växa med oss och arbeta med att minimera omgivningspåverkan i samband med byggnation, säger Ida-Marie Tagesson.

Ingenjörer och andra personer med kunskaper och erfarenhet från bygg- och anläggning efterfrågas, för att jobba som projektledare, mättekniker eller besiktningsman. Men för att lyckas med jobbet är rätt personlighet och inställning avgörande – att man trivs med att ha många bollar i luften, dagligen träffa människor och göra tillvaron tryggare för andra, berättar Ida-Marie.