Ett riktigt mönsterprojekt

Stadsutvecklingsprojektet Eddan i Linköping är ett riktigt mönsterprojekt. Riskanalysen gjordes i god tid innan bygget startades och bifogades dessutom i upphandlingsunderlagen till entreprenörerna.

I centrala Linköping har bygget precis börjat av det nya stadsutvecklingsprojektet Eddan. 230 nya lägenheter ska byggas alldeles invid stadshuset i ett tättbefolkat område med mycket människor och infrastruktur som trafik och fjärrvärmenät.

– De finns en hel del att ta hänsyn till innan grävmaskinerna rullar in och grundarbetet påbörjas. Men i god tid innan projektet började fick vi uppdraget att genomföra en riskanalys, säger Jimmi Sjöstrand, projektledare på Bergsäker.

Att riskanalysen görs i god tid innan ett byggprojekt börjar, låter som en självklarhet men är något som i praktiken är rätt så ovanligt.

Inte sällan kommer beställningen i sista stund.

– Tidsbrist är en av förklaringarna men vi ser också att dessa frågor inte alltid är så högt prioriterade som de borde vara. Vår vision är att öka förståelsen för omgivningspåverkan hos våra kunder. Det finns mycket att spara för byggbolagen och byggherrarna, både tid och pengar, säger Johan Lundh, vd Bergsäker.

Att göra en riskanalys i god tid innan bygget drar igång innebär att du i lugn och ro kan gå igenom alla risker som projektet kan tänka stå inför. Hur kommer omgivande fastigheter att påverkas? Hur ser det ut under marken? Finns det fjärrvärmenät som kan skadas?

Dessutom är riskanalysen värdefull information inte bara för beställaren utan också för entreprenören som kan ta höjd för de risker som identifieras i analysen och därmed lättare planera sitt jobb.

– Allra bäst är det ju om riskanalysen är tillgänglig redan i upphandling som fallet var i Linköping när entreprenörer skulle upphandlas för Eddan, säger Johan Lundh.