Förbifart Stockholm - Analys av omgivningspåverkan inför byggprojekt - Bergsäker
Driftstatus


Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om Stockholm som kommer att förenkla vardagen och skapa möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region.

Leden binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar känsligheten för störningar i Stockholms trafiksystem. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel. Byggtiden är cirka tio år. Bygget av E4 Förbifart Stockholm börjar med att arbetstunnlar byggs på sju platser längs sträckan. Det kommer att ta 3-4 år innan tunnelarbetena når områden som ligger mellan dessa platser.