• Bergsäker.se
 • Aktuellt
 • Förtätningen av våra städer fortsätter – Leder till ökade risker för omgivningen

Förtätningen av våra städer fortsätter – Leder till ökade risker för omgivningen

Byggbranschen är överens: framtidens städer kommer framför allt att växa genom fortsatt förtätning. Även om många hellre ser att städerna växer på bredden. Det visar en undersökning från Bergsäker AB. Dessutom tror majoriteten att riskerna för omgivningen kommer att öka i samband med det ökande byggandet.

Städerna växer så det knakar i Sverige.  I en undersökning från Bergsäker har 785 yrkesverksamma personer i byggbranschen fått svara på frågor om framtidens byggande och hur de tror att städerna kommer att växa i framtiden.  Först och främst kan vi räkna med ett ökat byggande. Enligt undersökningen tror så många som åtta av tio på ett ökat byggande i storstäderna de närmaste två åren.

Och för att bereda plats för den ökande inflyttningen får vi också räkna med allt tätare städer och högre byggnader, visar undersökningen. På frågan hur de tror att städerna framför allt kommer att växa svarar en klar majoritet – sex av tio – ”Genom förtätning”. Tjugo procent svarade ”På höjden” och 19 procent ”På bredden”.

Regionala skillnader i svaren

Men om branschen själv skulle bestämma riktningen för sitt byggande, då skulle Stockholm hellre byggas ut ”På bredden” till skillnad mot Göteborgs- och Malmöregionen där flest svarade ”Genom förtätning”.

– Svaren ligger helt i linje med trenderna vi ser inom stadsutvecklingen. Men förtätningen ställer samtidigt extra hårda krav på branschen när det gäller att hantera omgivningen. Riskerna kommer samtidigt att öka, säger Göran Karlsson, vd Bergsäker.

I samband med det ökande byggandet i våra städer blir det också viktigare för företagen att arbeta med omgivningspåverkan – alltså med det som finns utanför byggstaketet. Majoriteten av de som deltog i undersökningen svarade att de tror att riskerna för omgivningen kommer att öka. 77 procent kryssade i rutan ”instämmer helt” eller ”instämmer delvis” på påståendet att riskerna för omgivningen kommer att öka i samband med ett ökat byggande.

– Klagomål – och överklaganden – från omgivningen är också något som ökar. Det är något som måste hanteras på ett smidigt sätt för att inte äventyra och fördyra byggprojekten, säger Göran Karlsson.

I tidigare undersökningar som Bergsäker gjort visar det sig också att trots att många privatpersoner är för ett ökat byggande är det viktigt att vara välinformerad om vad som händer. Åtta av tio uppger att det är viktigt för dem att vara väl informerade om byggnation i deras närhet och fyra av tio uppger att de vill ha mer information och byggprojekt i sin direkta omgivning.

Sammanfattning – Resultat från undersökningen

 • 83 procent tror på ett ökat byggande i storstadsregionerna under de närmaste två åren
 • 86 procent tror att städerna kommer att fortsätta att förtätas
 • 71 procent tror att vi kommer att bygga högre i våra städer
 • 60 procent tror att städerna i första hand kommer att växa genom förtätning
 • Så skulle respondenterna vilja att städerna växer i första hand:
  1. ”På bredden”, 35 procent
  2. ”På höjden”, 29 procent
  3. ”Genom förtätning”, 29 procent
 • Regionala skillnader är tydliga när det gäller hur respondenternas själva skulle vilja att städerna ska växa. I Stockholm och på övriga orter tycker byggarna att man framför allt ska bygga ”På Bredden” medan ”Genom Förtätning” är mest populärt i Malmö och Göteborg.
 • 77 procent instämmer helt eller instämmer delvis att riskerna för omgivningen kommer att öka i samband med ett ökat byggande
 • 65 procent anser att de blir allt viktigare för företagen att hantera frågor som rör omgivningspåverkan
 • 69 procent anser att det blir allt viktigare för byggföretagen att informera boende och omkringliggande företag när det gäller vad som händer i byggprojekten

 

För ytterligare information:

Göran Karlsson, vd Bergsäker, 073-347 12 01, goran.karlsson@bergsaker.se

Johan Andreasson, ANPR, 070-510 15 40, johan.andreasson@anpr.se

Undersökningen

Totalt deltog 785 personer verksamma hos privata byggherrar, byggkonsulter, byggentreprenörer, offentliga beställare och kommunala bostadsbolag i Sverige. Undersökningen genomfördes i september 2015 med hjälp av undersökningsverktyget Netigate.