Förtätningen engagerar

Städerna växer och förtätas. Men när det ska byggas på tätbefolkade platser kommer ofta invånarna i kläm på flera sätt. Sju av tio störs av buller och oväsen och fyra av tio känner sig dåligt informerade.  Det visar en undersökning som Bergsäker har gjort bland storstadsbor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

om

Sverige växer så det knakar. I synnerhet i storstäderna där inflyttningen sker i en rasande takt. Bara Göteborg – där vi har vårt huvudkontor – växer med tre busslaster i veckan!  Utvecklingen ställer krav på ett ökat byggande och i storstadsregionerna kommer man att få vänja sig vid fler byggen och mer förtätade stadskärnor framöver. Alla påverkas. Människor, verksamheter och inte minst naturen påverkas av byggkranar, sprängknallar och omdirigeringar av trafiken. Vi vet också att byggandet engagerar. Vissa blir oroliga och irriterade medan andra är mer positivt inställda.

 

”När städer förtätas innebär detta stora ingrepp på liten yta och då är det många som påverkas och många frågor som man måste ta hänsyn till. Inte bara de kanske mer uppenbara fysiska riskerna som finns när man spränger och schaktar utan också de lite mer mjuka frågorna, som att informera omgivningen och hantera människors oro”, säger Göran Karlsson som är vd på Bergsäker.

 

Nyligen gjorde Bergsäker en undersökning bland ett tusental storstadsbor, i Stockholm, Göteborg och Malmö, för att tar reda på ännu mer om hur människor ser på att städerna växer och förtätas. Kunskapen är mycket värdefull för oss som dagligen arbetar med omgivningspåverkan vid byggen och vi tror att resultatet också intresserar många av våra samarbetspartners.

Här följer en sammanfattning av undersökningen:

För det första visar det sig att storstadborna är överens om att det bör byggas mer för att möta efterfrågan på bostäder och lokaler.  Men när det gäller hur detta ska gå till skiljer sig åsikterna en aning mellan invånarna i våra tre största städer. Stockholmarna är de som mest välkomnar en förtätning och vill ha högre hus medan Göteborgarna och Malmöborna i högre utsträckning föredrar mindre hus och mer utspridda stadskärnor.

 

För det andra inser majoriteten av de boende i samtliga städer behovet av mer förtätade stadskärnor. Mer än hälften uppger att de är positivt inställda till ett ökat byggande i stan. Däremot är man inte lika förtjust i byggnation i närheten av det egna hemmet.

 

För det tredje avslöjar undersökningen att många är kritiska till hur omgivningen hanteras i samband med byggprojekt. 57 procent av storstadsborna anser att pågående byggprojekt i viss eller stor utsträckning påverkar omgivningen negativt.  Mest störande är buller och fysiska avspärrningar som gör att framkomligheten försämras. Hela sju av tio uppger att de störs av buller och oväsen.

 

Men mycket kan lösas av god information. Dialogen med omgivningen ska inte underskattas. Åtta av tio uppger att det är viktigt för dem att vara väl informerade om byggnation i deras närhet samtidigt som fyra av tio faktiskt känner sig dåligt informerade.

 

”Människor vill engagera sig i utvecklingen i staden. Vi får dagligen mejl och frågor från allmänheten som vill veta mer. Samtidigt vet vi att fler överklagar och att detta inte sällan leder till långa byggtider med ökade kostnader som följd. Det finns med andra ord stora pengar att spara om man hanterar omgivningen på rätt sätt”, säger Göran Karlsson.

 Kran

Bergsäker i Media

Undersökningen har också fått en del uppmärksamhet i media över hela landet under den senaste tiden, i branschmedia som exempelvis i Entreprenad såväl som i dagspress som exempelvis i Göteborgs Posten och Mitti-tidningarna. Här är några exempel:

Göteborgs Posten 6 maj:

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2706025-goteborgare-vill-ha-fler-bostader-men-inte-

Fastighetstidningen 5 maj:

http://www.fastighetstidningen.se/halften-av-stadsborna-vill-se-fler-bostader-nagon-annanstans/

 

 

Undersökningen

Undersökningen är genomförd som webbenkät via PFM Research i november 2014. Ett statistiskt representativt urval bestående av 1172 personer boende i Stockholm, Göteborg och Malmö har svarat.


Sammanfattning – Resultat från undersökningen

  • 74 procent vill att det byggs mer bostäder
  • 52 procent uppger att de är positivt inställda till ökat byggande i stan, även om de många gärna ser att man undviker att bygga just där de bor.
  • Cirka sju av tio störs av byggprojekt – ibland eller ofta. Begränsad framkomlighet, buller och oväsen anser storstadsborna vara mest störande besvärande i samband med byggnation.
  • Stockholmarna vill ha högre hus medan Göteborgarna och Malmöborna föredrar mindre hus och mer utspridda stadskärnor.
  • Trots detta inser boende i samtliga städer behovet av mer förtätade stadskärnor.
  • Hela 80 % uppger att det är viktigt för dem att vara väl informerade om byggnation i deras närhet. Men 36 procent anser sig inte vara tillräckligt informerad om byggprojekt i sin närhet.